Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons.
Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.