Toelichting voor militairen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Heeft u het overzicht nog niet ontvangen? Dat kan. Door de grote hoeveelheid kunnen wij niet alles in een keer sturen. U ontvangt uw pensioenoverzicht dan later dit jaar.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht:
 • in uw pensioenopbouw tot 1 januari 2018;
 • in wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt;
 • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt;
 • in welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. 

U kunt ervoor kiezen om uw ABP-post digitaal te ontvangen. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam- en adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan deze gegevens in uw pensioenoverzicht. Staan de gegevens niet op uw overzicht? Op de pagina nabestaandenpensioen staat hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Is uw partner overleden of bent u gescheiden, dan staat er 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht. 

Uw pensioengegegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de naam van de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling. Bekijk wat u verder ziet op uw pensioenoverzicht:

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling.
  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, uw pensioengevend salaris. Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Bekijk het pensioenreglement.
 • U bouwt geen pensioen op over.
  Dit bedrag heet franchise.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw.
  Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt. Meer informatie over het opbouwpercentage.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.
 • Kloppen deze gegevens niet? Neem dan contact op met uw werkgever.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt?

Ouderdomspensioen
En ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan ziet u op uw pensioenoverzicht dat u premievrij pensioen opbouwt. Bekijk meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2018 hebt opgebouwd bij ons. Dit is het brutobedrag dat u per jaar krijgt vanaf 65 jaar zolang als u leeft.

Te bereiken pensioen

Na ontslag uit militaire dienst bestaat eventueel recht op een uitkering op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militaire (UGM). In de bedragen op uw pensioenoverzicht gaan wij ervan uit dat u nog als militair in dienst bent en op de aangegeven leeftijd met UGM gaat. En de omstandigheden die staan onder ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?’ niet zullen wijzigen.

Op uw pensioenoverzicht ziet u uw te bereiken ouderdomspensioen vanaf uw 65ste. Hierbij is uitgegaan van de getoonde UGM leeftijd. Bekijk meer informatie over UGM en kunt u de hoogte van uw netto UGM-uitkering berekenen.

Een grote stijging van uw pensioengevend salaris kan van invloed zijn op uw pensioenjaren. Stijgt uw pensioengevend salaris 10% of minder, dan verandert er niets: één kalenderjaar is gelijk aan één pensioenjaar. Stijgt uw pensioengevend salaris meer dan 10%? Dan is dat mogelijk wel van invloed op uw pensioenjaren. Bekijk meer informatie over uw pensioenopbouw.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? Dan staat op het overzicht hoeveel uw ex-partner krijgt van uw ouderdomspensioen. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan. Het bedrag voor uw partner is al verminderd met het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner(s). Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op Bijzonder Nabestaanden Pensioen (BNP)? Dan is dit verwerkt in de bedragen op uw overzicht.

ABP ExtraPensioen

Legt u geld in voor ABP ExtraPensioen? Dat is niet meegenomen in dit pensioenoverzicht. U ontvangt hierover later dit jaar een apart overzicht. Meer informatie over ABP ExtraPensioen.

Waardeoverdracht

Heeft u eerder pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar ABP? Dan is dit in de bedragen die u ziet op uw pensioenoverzicht verwerkt. Bekijk meer informatie over waardeoverdracht. Wilt u weten van welke uitvoerder wij specifiek het pensioen hebben overgenomen? Kijkt u dan op MijnABP.

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op MijnABP of op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Uw nabestaandenpensioen omzetten in ouderdomspensioen?

U kunt uw ouderdomspensioen verhogen door een deel van het nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Dit kan alleen voor het nabestaandenpensioen dat u na 1 juli 1999 heeft opgebouwd. Heeft u een partner? Dan moet uw partner hiermee instemmen. Ontvangt u een verhoogd ouderdomspensioen en krijgt u een partner op of na uw 65ste? Dan blijft u deze uitkering ontvangen en krijgt uw partner bij uw overlijden geen nabestaandenpensioen.
partner- en wezenpensioen
Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen mogelijk (Bijzonder) Militair NabestaandenPensioen. In het pensioenoverzicht is het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen vermeld.

Uitgangspunt nabestaandenpensioen op uw overzicht

Het nabestaandenpensioen voor uw eventuele partner en kinderen op uw pensioenoverzicht is berekend met als uitgangspunt dat u op uw 60ste met UGM gaat. Als u voor uw 65ste overlijdt kan de hoogte van het nabestaandenpensioen lager of hoger zijn dan het bedrag dat op dit UPO wordt vermeld. Dan berekenen wij het nabestaandenpensioen namelijk op basis van uw echte UGM-leeftijd. Deze leeftijd is nu nog niet bekend. Daarom gaan we in uw overzicht uit van gemiddelde UGM-leeftijden.

Compensatie sociale premies

Uw partner heeft recht op een compensatie sociale premies tot zijn of haar AOW-leeftijd. Dit is verwerkt in de getoonde bedragen op uw overzicht. Deze aanvulling op het nabestaandenpensioen compenseert de sociale premies die betaald moeten worden.

Nabestaandenpensioen na beëindigen van uw dienstverband

Let op! Het nabestaandenpensioen voor uw partner kan lager zijn dan het bedrag dat u in uw pensioenoverzicht ziet. Gaat u uit dienst? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een recht op een uitkering bij uw overlijden voor uw partner.
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Bekijk meer informatie over uw pensioen als u arbeidsongeschikt wordt.
Risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Indexatie

Waardevast
ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen (indexatie). Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Uw pensioen is per 1 januari 2018 niet verhoogd. Bekijk meer informatie over indexatie.
factor a
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte 2017. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.
Vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? Bel gerust onze klantenservice. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur. Neem contact met ons op.