Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Uw Uniform Pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over uw pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

  • uw pensioenopbouw tot 1 januari 2022
  • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt
  • welk pensioen u kunt verwachten op uw pensioenleeftijd
U kunt ervoor kiezen uw ABP-post digitaal te ontvangen. Geef dan uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in MijnABP? Dan sturen wij u een e-mail.