Toegankelijkheid

We werken eraan om de website voor iedereen toegankelijk te maken.

U kunt de lettergrootte op deze site aanpassen met het scrollwieltje in de muis: houd de Ctrl-toets ingedrukt en rol met het scrollwieltje naar boven of beneden. Voorwaarde is wel dat het scrollwieltje correct geïnstalleerd is. De letter- en/of de websitegrootte zal veranderen.
U kunt de tekst ook groter en kleiner maken door de Ctrl-toets samen met de +toets en de –toets op het toetsenbord in te drukken.