Stel u verkiesbaar

Van 3 tot en met 30 april 2018 zijn de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. Bent u een (actieve) deelnemer of pensioengerechtigde en wilt u meepraten over het beleid van uw pensioenfonds? Stel u dan verkiesbaar voor een zetel voor deelnemers of voor pensioengerechtigden.

Zetels voor deelnemers en pensioengerechtigden

In het verantwoordingsorgaan zijn voor deelnemers 18 zetels beschikbaar en 14 zetels voor pensioengerechtigden.

U kunt zich kandidaat stellen op persoonlijke titel of op een kandidatenlijst van een centrale en/of bij een centrale aangesloten vereniging.

Verkiesbaar namens centrale of vereniging

Wilt u zich namens een centrale en/of bij een centrale aangesloten vereniging kandidaat stellen? Neem dan contact op met de centrale of vereniging waarvan u lid bent. Ze kunnen u informeren over de procedure en welke informatie nodig is.

Meer informatie vindt u in het verkiezingsreglement. Alles over kandidaatstelling leest u in artikel 7 Kandidaatstelling van het verkiezingsreglement.

Hoe stelt u zich verkiesbaar op persoonlijke titel?

U kunt zich op persoonlijke titel kandidaat stellen als vertegenwoordiger van deelnemers of pensioengerechtigden in drie stappen.

Vul het formulier voor kandidaatstelling in en motiveer uw keuze. Waarom wilt u deel uitmaken van het nieuwe verantwoordingsorgaan? Wat verwacht u bij te kunnen dragen en terug te krijgen?

Download het Formulier kandidaatstelling

Stelt u zich kandidaat als vertegenwoordiger van deelnemers? Dan moeten tenminste 500 deelnemers dit ondersteunen. Bij kandidaatstelling voor vertegenwoordiging van pensioengerechtigden, heeft u van tenminste 500 pensioengerechtigden een handtekening nodig.

Download het formulier Handtekeningen kandidatenlijst

Om uw kandidaatstelling definitief te maken hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Ingevuld en ondertekend Formulier kandidaatstelling
  • Formulier Handtekeningen kandidatenlijst met tenminste 500 handtekeningen
  • Kopie legitimatiebewijs

Stuur deze gegevens naar:
ABP
t.a.v. Kiescommissie
Antwoordnummer 145
6400 VC HEERLEN

Meer informatie vindt u in het verkiezingsreglement. Alles over kandidaatstelling leest u in artikel 7 Kandidaatstelling van het verkiezingsreglement.

  • De kiescommissie beoordeelt of uwĀ kandidaatstelling voldoet aan de vereisten. Is dit niet het geval? Dan ontvangt u hierover van ons een bericht. U heeft dan nog 5 werkdagen de tijd om uw kandidaatstelling aan te passen.
  • De verkiezingen zijn van 3 tot en met 30 april 2018.
  • Op 14 mei 2018 maken we de uitslag van de verkiezingen bekend.