Hoe stelt u zich verkiesbaar op persoonlijke titel?

U kunt zich op persoonlijke titel kandidaat stellen als vertegenwoordiger van deelnemers of pensioengerechtigden in drie stappen.

Vul de formulieren kandidatenlijst verantwoordingsorgaan ABP en kandidaatstelling in en motiveer uw keuze. Waarom wilt u deel uitmaken van het nieuwe verantwoordingsorgaan? Wat verwacht u bij te kunnen dragen en terug te krijgen?

Download het Formulier kandidatenlijst verantwoordingsorgaan ABP

Download het Formulier kandidaatstelling

Stelt u zich kandidaat als vertegenwoordiger van deelnemers? Dan moeten tenminste 500 deelnemers dit ondersteunen. Bij kandidaatstelling voor vertegenwoordiging van pensioengerechtigden, heeft u van tenminste 500 pensioengerechtigden een handtekening nodig.

Download het formulier Handtekeningen kandidatenlijst

Om uw kandidaatstelling definitief te maken hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Ingevuld en ondertekend Formulier kandidatenlijst verantwoordingsorgaan ABP
  • Ingevuld en ondertekend Formulier kandidaatstelling
  • Formulier Handtekeningen kandidatenlijst met tenminste 500 handtekeningen
  • Kopie legitimatiebewijs

Stuur deze gegevens naar:
ABP
t.a.v. Kiescommissie
Antwoordnummer 145
6400 VC HEERLEN

Meer informatie vindt u in het verkiezingsreglement. Alles over kandidaatstelling leest u in artikel 7 Kandidaatstelling van het verkiezingsreglement.

  • De kiescommissie beoordeelt of uw kandidaatstelling voldoet aan de vereisten. Is dit niet het geval? Dan ontvangt u hierover van ons een bericht. U heeft dan nog 5 werkdagen de tijd om uw kandidaatstelling aan te passen.
  • De verkiezingen zijn van 3 tot en met 30 april 2018.
  • Op 14 mei 2018 maken we de uitslag van de verkiezingen bekend.