Verkiesbaar namens centrale of vereniging

U kunt zich kandidaat stellen namens een centrale of vereniging in twee stappen.

Neem contact op met de centrale of vereniging waarvan u lid bent. Ze kunnen u informeren over de procedure.

Vul het formulier kandidaatstelling in en motiveer uw keuze. Waarom wilt u deel uitmaken van het nieuwe verantwoordingsorgaan? Wat verwacht u bij te kunnen dragen en terug te krijgen?

Download het Formulier kandidaatstelling

Om uw kandidaatstelling definitief te maken hebben we de volgende gegevens nodig van de centrale of vereniging waarvan u lid bent:

  • Ingevuld en ondertekend Formulier kandidatenlijst verantwoordingsorgaan ABP
  • Ingevuld en ondertekend Formulier kandidaatstelling
  • Bewijs (bijvoorbeeld kopie jaarverslag) dat centrale of vereniging tenminste 500 deelnemers of pensioengerechtigden vertegenwoordigt
  • Kopie legitimatiebewijs

Stuur deze gegevens naar:
ABP
t.a.v. Kiescommissie
Antwoordnummer 145
6400 VC HEERLEN

Meer informatie vindt u in het verkiezingsreglement. Alles over kandidaatstelling leest u in artikel 7 Kandidaatstelling van het verkiezingsreglement.

  • De kiescommissie beoordeelt of uwĀ kandidaatstelling voldoet aan de vereisten.
  • De verkiezingen zijn van 3 tot en met 30 april 2018.
  • Op 14 mei 2018 maken we de uitslag van de verkiezingen bekend.