Vraag en antwoord

Op deze pagina geven we antwoorden op vragen die u kunt hebben over de verkiezingen. Staat uw antwoord er niet tussen? Mail ons dan uw vraag.

Reglement verkiezingen van het verantwoordingsorgaan 2022 

In dit reglement staan de spelregels voor de verkiezingen beschreven.

Deelnemers / actieve deelnemers / werknemers

3 begrippen die we gebruiken voor 1 en dezelfde groep mensen. Namelijk de mensen die op dit moment bij ABP pensioen opbouwen. Vaak zijn dit werknemers van overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen.

Gewezen deelnemers

Gewezen deelnemers zijn mensen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP, maar dat nu niet doen.

Gepensioneerden / pensioengerechtigden

Mensen die een pensioen ontvangen zijn pensioengerechtigd. Niet alle pensioengerechtigden zijn al volledig met pensioen. Wilt u exact weten wie er mogen meedoen met deze verkiezingen? Of bij welke kiesgroep u hoort? Lees dan pagina 12 en 13 van het verkiezingsreglement (bovenaan deze pagina).

Kiesgroep

In de verkiezingen zijn er 2 kiesgroepen: gepensioneerden en deelnemers. Uitgangspunt is dat een lid van het verantwoordingsorgaan 1 van deze 2 groepen vertegenwoordigt. Een gepensioneerde neemt deel namens de gepensioneerden. Een deelnemer doet dit namens de deelnemers. Meer informatie leest u op pagina 4 van het reglement van de verkiezingen.

Kandidatenlijst / kieslijst / verkiezingslijst

3 begrippen voor 1 en dezelfde lijst. Dit is de lijst die centrales, organisaties, verenigingen of individuele personen uiterlijk 28 januari 2022 bij ABP indienen om kandidaten aan te dragen voor de verkiezingen. Deelnemers komen op een lijst namens de kiesgroep deelnemers. Gepensioneerden komen op een lijst namens de kiesgroep gepensioneerden.

Lijstindiener

De centrale, organisatie, vereniging of persoon die een kandidatenlijst indient.

Fractie

De groep van leden binnen het verantwoordingsorgaan die van dezelfde kandidatenlijst komen.

Zetelverdeling

Hoe de 48 zetels in het verantwoordingsorgaan zijn verdeeld. Er zijn 16 zetels namens werkgevers. En 32 zetels namens gepensioneerden en deelnemers. De onderlinge getalsverhouding van gepensioneerden en deelnemers op 1 november 2021 is bepalend voor het aantal zetels in het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2022.

Steunbetuigingen

Als u zich kandidaat stelt als vereniging of individu, en op dit moment géén zetel heeft in het verantwoordingsorgaan, dan heeft u 500 handtekeningen nodig van personen uit uw kiesgroep om mee te kunnen doen met de verkiezingen.

Hoe weet ik of ik mij kandidaat mag stellen?

U mag zich officieel beschikbaar stellen als kandidaat als u stemgerechtigd bent. Dit bent u (in principe) als u op dit moment bij ABP pensioen opbouwt of een uitkering ontvangt. Meer informatie hierover vindt u op pagina 12 en 13 van het reglement van de verkiezingen. Ook voldoet u aan het functieprofiel.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Dit doet u door een centrale, organisatie of vereniging te benaderen en u aan te bieden voor een plek op hun kandidatenlijst. Een eigen lijst indienen is ook mogelijk volgens het reglement, maar dan heeft u 500 steunbetuigingen nodig van personen uit uw kiesgroep bij ABP. Ga naar de pagina Kandidaat stellen voor meer uitleg.

Ik ga (binnenkort) met pensioen, voor welke kiesgroep stel ik mij kandidaat?

Als u zich kandidaat stelt namens de groep deelnemers, moet u zowel op 31 januari 2022 als op 1 juli 2022 deelnemer zijn.

Wat als ik word gekozen als nieuw VO-lid namens de deelnemers, maar (vlak) ná 1 juli 2022 met pensioen ga?

Dat noemen we ook wel ‘van kleur verschieten’. Wanneer dit tijdens uw zittingstermijn gebeurt, dus ná 1 juli 2022, blijft u uw hele 4-jarige zittingstermijn in het verantwoordingsorgaan namens de kiesgroep waarvoor u was gekozen.

Tot wanneer kan ik mij kandidaat stellen?

Uw centrale/organisatie/vereniging kan, of uzelf kunt, (een) kandidatenlijst(en) indienen vanaf 13 december 2021 tot en met 28 januari 2022. Let wel op! Het kan zijn dat een lijstindiener een andere indieningstermijn hanteert dan ABP. Deze kan nooit de indieningstermijn van ABP overschrijden. Daarom adviseren we u zo snel mogelijk en rechtstreeks contact op te nemen met de lijstindiener van uw voorkeur.

Ik stel mezelf kandidaat, moet ik dan een kandidatenlijst indienen?

Ja. Dan dient u een kandidatenlijst in met daarop 1 persoon (uzelf). U gebruikt daarvoor de formulieren op de pagina Kandidaat stellen. Deze zijn gebaseerd op de bijlagen 3, 4 en 5 van het reglement van de verkiezingen. Let op dat u de formulieren gebruikt die zijn bedoeld voor uw kiesgroep.

Hoeveel tijd kost het om lid van het verantwoordingsorgaan te zijn?

U komt ongeveer 12 dagen per jaar samen voor overleg, met elkaar en/of met het bestuur. Het voorbereiden van 1 overlegdag kost ook gemiddeld 1 dag. Verder besteedt u tijd aan het uitbreiden van uw pensioenkennis. Bekijk het functieprofiel (bovenaan de pagina) voor meer over de tijdsbesteding.

Krijg je als lid van het verantwoordingsorgaan een vergoeding voor je werkzaamheden?

Ja. Lees voor meer informatie het functieprofiel bovenaan de pagina.

Klopt het dat ik geen ABP-klantnummer op het formulier moet invullen?

Ja, dat klopt. In verband met het beschermen van uw privacy vragen we niet naar uw ABP-klantnummer. Het kan zijn dat u van ons een e-mail ontvangt om te controleren of u bij ABP deelnemer of gepensioneerde bent. Het kan ook voorkomen dat we u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs. Let op! Deze communicatie verloopt altijd via ABP en dus nooit via een lijstindiener.

Wanneer kan ik stemmen?

Van 4 april 2022 tot en met 26 april 2022 stemt u op uw favoriete kandidaat. Bekijk de complete tijdlijn tot en met 1 juli 2022.

Hoe zit het met de zetels namens werkgevers in het verantwoordingsorgaan?

Werkgeversorganisaties benoemen de vertegenwoordigers van werkgevers. Dit is bepaald in het reglement van het verantwoordingsorgaan.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan is belangrijk voor ABP. Bekijk de animatiefilm waarin we vertellen wat het verantwoordingsorgaan doet en hoe het in elkaar zit.

Waarom zou ik lijsten met elkaar willen verbinden? 

Met een lijstverbinding maakt u meer kans op restzetels. Een uitleg met een uitgebreid rekenvoorbeeld vindt u in dit document over lijstencombinaties.

Hoe komt de zetelverdeling tot stand? 

De onderlinge getalsverhouding op 1 november 2021 van gepensioneerden en deelnemers is bepalend voor het aantal zetels per 1 juli 2022 voor de zittingsduur van 4 jaar.

Hoeveel kandidaten kan ik op een lijst zetten? 

Op een kandidatenlijst mag u maximaal 2 keer zoveel kandidaten zetten als er zetels zijn voor de betreffende kiesgroep.

Stond uw vraag er niet tussen? Mail ons dan! U krijgt zo snel mogelijk een reactie van ons.

Stuur een e-mail

Hulp nodig?