Kandidaat stellen

In het verantwoordingsorgaan van ABP komen zetels vrij. 19 zetels voor leden namens deelnemers. En 13 zetels voor leden namens gepensioneerden. Stel u beschikbaar als kandidaat namens uw kiesgroep! Hoe doet u dat? En wat moet u weten? Lees deze pagina goed door.

Leer eerst het verantwoordingsorgaan kennen door de korte animatiefilm te bekijken. Is het wat voor u? Beoordeel of u voldoet aan het functieprofiel

Als lid van het verantwoordingsorgaan...

 • ...voldoet u aan de criteria in het functieprofiel 
 • ...voelt u zich betrokken bij het reilen en zeilen van ABP 
 • ...vertegenwoordigt u uw eigen kiesgroep en ook uw fractie (uw lijst) 
 • ...komt u, afhankelijk van uw specifieke kennis, in (ten minste) 1 van de commissies van het verantwoordingsorgaan 
 • ...heeft u ongeveer 12 dagen per jaar overleg. Op 6 van die 12 dagen overlegt u (ook) met (een deel van) het bestuur. Het voorbereiden van 1 vergaderdag kost ook gemiddeld 1 dag 
 • ...kunt u uw pensioenkennis vergroten via opleidingen, seminars en andere bijeenkomsten 
 • ...ontvangt u een vergoeding voor uw werkzaamheden

Kandidaat stellen doet u namens uw eigen kiesgroep

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van onderstaande 3 groepen bij ABP. Als gepensioneerde bij ABP stelt u zich verkiesbaar voor een zetel namens de kiesgroep gepensioneerden. En als deelnemer stelt u zich verkiesbaar voor een zetel namens de kiesgroep deelnemers.

 • Deelnemers. Werknemers die nu actief pensioen opbouwen 
 • Gepensioneerden. Iedereen die een pensioenuitkering ontvangt 
 • Werkgevers. Voor deze groep zijn er geen verkiezingen: werkgeversorganisaties dragen de leden namens werkgevers aan

Wie mogen kandidatenlijsten indienen?

 • Centrales. Een overzicht van centrales vindt u onder aan deze pagina onder het kopje ‘Overzicht en contactgegevens van lijstindieners’ 
 • Verenigingen die zijn aangesloten bij een centrale. Deze verenigingen dienen behalve een kandidatenlijst ook minimaal 500 steunbetuigingen in van personen binnen de betreffende kiesgroep
 • Andere officiële verenigingen die óók als doel hebben op te komen voor de belangen van hun leden als deelnemers van ABP. Ook voor deze verenigingen geldt dat zij minimaal 500 steunbetuigingen met een lijst meeleveren 
 • Individuen. Zoals uzelf, deelnemer of pensioengerechtigde bij ABP. Let op! Ook u verzamelt 500 steunbetuigingen van personen bij ABP uit uw kiesgroep

In bepaalde gevallen hoeft niet aangetoond te worden dat een lijst de steun krijgt van 500 deelnemers of gepensioneerden. Dit geldt met name voor die lijsten die bij de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan in 2018 1 of meer zetels hebben behaald in de betreffende kiesgroep. Deze lijsten – afkomstig van bestaande officiële verenigingen – hoeven nu niet aan te tonen dat hun lijst met kandidaten worden ondersteund door 500 deelnemers of gepensioneerden. De contactpersonen van de lijsten zijn hiervan op de hoogte.

De kandidaatstellingstermijn bij ABP is van 13 december 2021 tot en met 28 januari 2022. Elke lijstindiener heeft een eigen aanmeldproces. Daarom raden we u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de lijstindiener van uw voorkeur.

Centrales (op alfabetische volgorde)

 • de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP FNV) > informatie
 • het Ambtenarencentrum (AC) > informatie 
 • de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF) > informatie
 • de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP) > informatie

De lijstindieners van de verkiezingen van 2018

Hieronder ziet u een opsomming van de lijstindieners per kiesgroep. Wilt u 1 van deze lijstindieners benaderen voor een plek? U hoeft niet zelf op zoek naar contactgegevens! Wij hebben dit al voor u gedaan. Bekijk dit overzicht van lijstindieners en hun contactgegevens.

Kiesgroep deelnemers (2018)
 • FNV (ACOP) 
  • FNV
  • AOb
  • FNV Veiligheid
 • LvOP
 • CNV, ACP, ACOM, VDBZ
 • AC
 • CMHF
 • NBP

Kiesgroep gepensioneerden (2018)

 • FNV (ACOP)  
  • FNV
  • AOb
  • FNV Veiligheid
 • CNV, ACP, ACOM, VDBZ, KBO-PCOB 
 • CMHF
 • FOG-ABP
 • ANBO 
 • AC
 • NBP

Meer weten over 1 onderwerp hierboven? Lees dan eerst het reglement voor de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan

Al uw overige vragen beantwoorden we op de pagina Vraag en antwoord.

Hulp nodig?