Fractie CNV/CCOOP

CNV/CCOOP bestaat uit zeven leden, waarvan 3 actief en 4 gepensioneerd, van verschillende CNV-bonden, te weten:

  • ACP
  • ACOM
  • VDBZ & KBO - PCOB

'ABP moet staan voor een goed, eerlijk en duurzaam pensioen. Als verantwoordingsorgaan moeten we het bestuur van ABP hierop positief kritisch volgen en beoordelen.'

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Sociale partners (vakbonden en werkgevers) maken de afspraken over de inhoud van de regeling en hebben de uitvoering neergelegd bij het bestuur van ABP. Het verantwoordingsorgaan heeft hierbij de taak om het bestuur te adviseren en het beleid te beoordelen. Als CNV/CCOOP-fractie vinden we het belangrijk dat ABP:

  • Open, helder en eerlijk met deelnemers en gepensioneerden communiceert over hun pensioen.
  • Op verantwoorde wijze streeft naar een maximaal beleggingsresultaat.
  • De lasten van het pensioen op eerlijke wijze tussen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers verdeelt.

Op deze punten zal CNV/CCOOP het bestuur op positief kritische wijze volgen en gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

ACOM, de bond van defensiepersoneel 
CNV-Connectief, de CNV bond voor onderwijs en overheidspersoneel 
PCOB, Protestants Christelijke Bond voor Ouderen 
ACP, politievakbond 
Unie KBO, Unie van Katholieke Bonden van Ouderen 
VDBZ, vereniging dienst Buitenlandse Zaken