Fractie CNV/CCOOP

CNV/CCOOP bestaat uit zeven leden, waarvan 3 actief en 4 gepensioneerd.

De leden zijn afkomstig uit:
ACOM, CNV-connectief, KBO-PCOB, ACP, VDBZ.
CNV/CCOOP is een voorstander van een goed en eerlijk pensioen, op basis van solidariteit en collectiviteit. CNV/CCOOP vindt het belangrijk dat het ABP het ingelegde geld zorgvuldig beheert en dat er veel aandacht is voor duurzaam beleggen. Een zorgvuldige afweging van belangen van alle generaties is daarbij van groot belang, zodat alle generaties in gelijke mate meebetalen en profiteren. CNV/CCOOP zet zich in het verantwoordingsorgaan in om het bestuur van ABP positief kritisch te volgen en te beoordelen.
Actieven
Gepensioneerden
Marieke vd BoschMarieke van den Bosch Gerry GorterGery Gorter
E van BovenEric van Boven Ben GroenBert Groen
Noelle PaytonNoëlle Payton
J SmitJan Smit 

H van WijckBart van Wijck

Eventuele hoofd- en nevenfuncties

Naam
Hoofdfunctie
Nevenfunctie(s)
Marieke van den Bosch docent klassieke talen Christelijk Lyceum Delft kaderlid CNV-Onderwijs
Noëlle Payton onderzoeker (arbeidssocioloog) Universiteit van Amsterdam
Bart van Wijck
pensioengroep KBO- pcoB, lid gemeenteraad Gemeente Beverwijk, lid klankbordgroep verantwoordingsorgaan Pensioenfederatie, lid verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Detailhandel, voorzitter verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wonen
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Sociale partners (vakbonden en werkgevers) maken de afspraken over de inhoud van de regeling en hebben de uitvoering neergelegd bij het bestuur van ABP. 
Het verantwoordingsorgaan heeft hierbij de taak om het bestuur te adviseren en het beleid te beoordelen. CNV/CCOOP vindt het belangrijk dat ABP:
• Helder, transparant en eerlijk met deelnemers en gepensioneerden communiceert over hun eigen pensioen.
• Op verantwoorde wijze streeft naar een maximaal beleggingsresultaat. Daarbij moeten risico’s, kostenbeheersing en rendement zorgvuldig afgewogen worden.
• De lasten van het pensioen op eerlijke wijze verdeelt. 
• Haar uiterste best doet om pensioenen weer te indexeren, daarbij de belangen van alle betrokkenen afwegend.

CNV/CCOOP komt op voor de belangen van alle deelnemers (actieven, gepensioneerden, slapers en overige uitkeringsgerechtigden), die bij ABP pensioen hebben opgebouwd.

De leden van de CNV/CCOOP-fractie zijn afkomstig uit:

ACOM, de bond van defensiepersoneel 
CNV-Connectief, de CNV bond voor onderwijs en overheidspersoneel 
KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland  
ACP, politievakbond    
VDBZ, vereniging dienst Buitenlandse Zaken

Hulp nodig?