Fractie CMHF/AC/FOG-ABP/NBP

CMHF/AC/FOG-ABP/NBP is een coalitie van oorspronkelijk vier verschillende fracties, die de krachten gebundeld hebben en samenwerking gezocht hebben binnen één fractie.

'Onze fractie telt zeven leden. We vertegenwoordigen onze eigen achterbannen, maar hebben ons allen als breder doel gesteld de belangen van alle deelnemers van ABP zo goed mogelijk te behartigen. Door onze brede samenstelling, van zowel actieven als postactieven, vakbondsleden als niet-vakbondsleden, vormen wij zelf een afspiegeling van deelnemers van ABP.'