Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke deskundigen die toezicht houden op het pensioenfonds en het bestuur. Ze zijn benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan.

De raad van toezicht houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur. Bijvoorbeeld op het gebied van risicobeheersing. De raad van toezicht let er ook op dat het fonds zoveel mogelijk rekening houdt met de verschillende groepen deelnemers.

Andere taken

De raad van toezicht:

  • Toetst een voorgenomen benoeming of het ontslag van een bestuurslid.
  • Krijgt het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
  • Krijgt het beloningsbeleid van het fonds ter goedkeuring voorgelegd.
  • Krijgt besluiten die van invloed zijn op het voortbestaan van het fonds ter goedkeuring voorgelegd (bijvoorbeeld een fusie).

De raad van toezicht ontvangt een vergoeding voor werkzaamheden. 

  • Leden € 25.000 per jaar
  • De voorzitter € 30.000 per jaar

De vijf leden van de raad van toezicht zijn:

Huub Hannen

Portret Huub Hannen

Kitty Roozemond

Portret Kitty Roozemond
'Vanuit mijn rol als lid van de raad van toezicht wil ik bijdragen aan duurzame pensioenen voor goed geïnformeerde deelnemers en gepensioneerden.’

Anneke van der Meer

Portret Anneke van der Meer
‘Als intern toezichthouder heb je een functie in bewaking en stimulans van het bestuur met de focus op risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Dat betekent je steeds afvragen: is het verantwoord, eerlijk en uitlegbaar wat ABP doet?’

Nicolette Loonen

Portret Nicolette Loonen
‘We leven in een tijd van transitie en staan op het punt historische keuzes te maken. Ik wil mij inzetten voor een duurzaam pensioenstelsel dat ook in de toekomst robuust en solidair is.’

Peter de Groot

Portret Peter de Groot
'Vanuit mijn rol in de raad van toezicht hoop ik bij te dragen aan de degelijkheid van ABP en de transparantie naar alle stakeholders.'
Lees meer over de nevenfuncties (pagina 194) van de leden van de raad van toezicht zoals beschreven in het jaarverslag van 2018.
Hulp nodig?