Duidelijk & Beter

Als er iets verandert in uw leven, bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat, dan wilt u graag weten wat dat voor u betekent.

Keurmerk drempelvrij

Informatie over pensioen is soms ingewikkeld. Daarom maken we het u zo makkelijk mogelijk. U krijgt immers meer inzicht door teksten die goed leesbaar en makkelijk te vinden zijn. Zo bent u niet meer tijd kwijt dan nodig. Heeft u een functiebeperking? Kunt u minder goed zien of horen? Heeft u er moeite mee om kleuren te onderscheiden? Met het keurmerk van Stichting drempelvrij.nl is onze website is voor iedereen toegankelijk. 

Aanvraag gemist arbeidsongeschiktheidspensioen

Door nieuwe en verbeterde manieren van data-analyse heeft ABP 16.000 deelnemers in kaart gebracht die mogelijk recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt gemiddeld 200 euro bruto per maand. Wij vinden het belangrijk dat deze deelnemers het volledige pensioen krijgen dat hen toekomt. Daarom hebben wij deze 16.000 (ex-)deelnemers geïnformeerd over hun mogelijkheden. Vanaf juni 2019 ontvangt iedereen die mogelijk recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen meteen een brief waarin wij wijzen op de regeling. Zo zorgen wij ervoor dat juist op deze momenten geld- en pensioenzaken goed geregeld zijn.

Hoe maken we het u makkelijker?

We verbeteren onze dienstverlening aan u continu. Zo is het pensioenreglement voor u omgezet in makkelijke taal. In het pensioenreglement staat wat u wel en niet krijgt, wat ABP voor u geregeld heeft en wat uw rechten en plichten zijn. Houd onze website in de gaten, we informeren u binnenkort over meer verbeteracties.