Duidelijk & Beter

Als er iets verandert in uw leven, bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat, dan wilt u graag weten wat dat voor u betekent.

Informatie over pensioen is soms ingewikkeld. Daarom maken we het u zo makkelijk mogelijk. U krijgt immers meer inzicht door teksten die goed leesbaar en makkelijk te vinden zijn. Zo bent u niet meer tijd kwijt dan nodig. Heeft u een functiebeperking? Kunt u minder goed zien of horen? Heeft u er moeite mee om kleuren te onderscheiden? Met het keurmerk van Stichting drempelvrij.nl is onze website is voor iedereen toegankelijk. 

Hoe maken we het u makkelijker?

We verbeteren onze dienstverlening aan u continu. Zo is het pensioenreglement voor u omgezet in makkelijke taal. In het pensioenreglement staat wat u wel en niet krijgt, wat ABP voor u geregeld heeft en wat uw rechten en plichten zijn. Houd onze website in de gaten, we informeren u binnenkort over meer verbeteracties.