Tijdlijn het vernieuwde pensioenstelsel

Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op het vernieuwde pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe?

Tijdlijn

1

1 juli 2023

Wet voor het vernieuwde pensioenstelsel wordt naar verwachting van kracht. Duidelijkheid over financiële spelregels voor de overgangsperiode.

2

Voorjaar 2024

Als uw pensioen overgaat naar het vernieuwde stelsel, gelden de nieuwe regels ook voor u. Sociale partners beslissen hierover in 2024.

3

1 januari 2025

Sociale partners (werkgevers en werknemers) kiezen tussen de 2 soorten pensioencontracten die er zijn.

4

Begin 2026

De meeste pensioenfondsen gaan over op het vernieuwde stelsel. ABP verwacht op 1 januari 2026 te gaan werken volgens de nieuwe pensioenregels.

5

1 januari 2027

Het vernieuwde pensioenstelsel gaat in, alle fondsen stappen over op het vernieuwde stelsel.