Tijdlijn nieuwe pensioenstelsel

In 2027 moeten alle pensioenfondsen overgaan op het nieuwe pensioenstelsel. Maar wat gebeurt er in de aanloop daar naartoe?
In 2022:
Wetsvoorstel van nieuw pensioenstelsel wordt behandeld in de Tweede Kamer.

1 januari 2023:
Wet voor het nieuwe pensioenstelsel wordt van kracht. Duidelijkheid over financiële spelregels voor de overgangsperiode.

Voorjaar 2024:
Als uw pensioen overgaat naar het nieuwe stelsel, gelden de nieuwe regels ook voor u. Sociale partners beslissen hierover in 2024.

1 januari 2025:
Sociale partners (werkgevers en werknemers) kiezen tussen de 2 soorten pensioencontracten die er zijn.
 
Begin 2026:

De meeste pensioenfondsen gaan over op het nieuwe stelsel.

Uiterlijk 1 januari 2027:
Het nieuwe pensioenstelsel gaat in, alle fondsen stappen over op het nieuwe stelsel.