Wat heeft deze verhoging te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

Vanaf 1 januari 2023 gaat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in. Dit zou eigenlijk in 2022 gebeuren, maar dat bleek niet haalbaar. In deze wet wordt het nieuwe pensioenstelsel uitgewerkt. Onderdeel van de wet is dat pensioenen sneller kunnen meebewegen met de economische ontwikkelingen.
De dekkingsgraden van pensioenfondsen stegen in de loop van vorig jaar. Daardoor was er een sterke wens vanuit de samenleving en de politiek om de pensioenen sneller te kunnen verhogen. Maar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) was uitgesteld tot 1 januari 2023. Daarom is de overheid aan de slag gegaan met een andere oplossing. Het resultaat is dat pensioenfondsen sinds 1 juli 2022 de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Voorheen lag die grens op 110%.
Met deze versoepeling van de regels loopt de overheid vooruit op de regels van het vernieuwde pensioenstelsel. Pensioenfondsen die nu gebruikmaken van deze versoepelde regels, geven daarmee aan dat ze het voornemen hebben om de (opgebouwde) pensioenen straks over te dragen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dat geldt ook voor ABP.