De effecten van de coronacrisis op ABP

Hoewel de maatregelen in Nederland rondom het coronavirus iets zijn versoepeld, blijft de crisis voelbaar in onze maatschappij en de economie. Mogelijk leidt dit bij u tot vragen over uw pensioen bij ABP of over onze dienstverlening. Op deze pagina beantwoorden we prangende vragen en houden we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Vindt u op onze site niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact met ons op via 045 579 60 70. U kunt ons natuurlijk ook mailen óf stel u vraag via de chat.

Natuurlijk treffen we in deze moeilijke tijd maatregelen. We blijven bereikbaar voor deelnemers en werkgevers terwijl we vanuit huis werken. Ons bestuur komt met een grotere regelmaat bijeen om de vinger aan de pols te houden als het gaat om uw belangen en die van de werkgevers. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening gewoon doorgaat. Onze beleggers zijn extra alert nadat in de afgelopen periode de financiële markt erg onrustig was. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze tijd vooral de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn.

Door de coronacrisis is de financiële positie van ABP achteruit gegaan. De huidige situatie in de wereld zorgt voor een negatief effect op het rendement van onze beleggingen en op het renteniveau. Maar hoe zit dat precies? Hoe kan het dat een gezondheidscrisis leidt tot een zorgelijke financiële situatie bij een pensioenfonds? In deze video leggen we het uit.

Voor dit jaar verandert er niets. Het is nog te vroeg om te zeggen wat dit precies betekent voor 2021. In het najaar kunnen we dat beter inschatten. Uiteindelijk bepalen we pas op basis van de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar of we de pensioenen volgend jaar moeten verlagen.

ABP heeft al eerder aangekondigd dat de premie waarschijnlijk zal gaan stijgen de komende jaren. Maar dat staat los van de coronacrisis, dat heeft andere oorzaken. Overigens heeft een verhoging van de premie maar heel weinig (positieve) invloed op de dekkingsgraad.

Wij zijn gewoon bereikbaar via 045 579 60 70 op werkdagen van 08:00 tot 17:30 uur. Hier kunt u dus, zoals altijd, terecht voor uw vragen over uw pensioen bij ABP. Bent u niet in de gelegenheid telefonisch contact met ons op te nemen? Maak dan gebruik van onze chatbot. Natuurlijk staan we ook via onze social media-kanalen klaar om uw vragen te beantwoorden.

Ontvangt u pensioen van ons? Dan krijgt u uw maandelijkse bedrag op de datum zoals u op onze site kunt vinden. Goed om te weten: het kan zijn dat het geld pas in de loop van de dag op uw rekening staat.

Aan het begin van de coronacrisis gingen er berichten rond in de media dat verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen zouden uitkeren als deelnemers aan het coronavirus overlijden. Dat is niet juist. ABP keert het nabestaandenpensioen gewoon uit. Ook als een deelnemer overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus. Hier verandert dus niks aan. Datzelfde geldt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen: hier hanteren we de reguliere voorwaarden. Het coronavirus heeft hier dus geen invloed op.

Er bestaat helaas de mogelijkheid dat mensen ontslagen worden en werkloos raken als gevolg van de (aanhoudende) coronacrisis. Werkloosheid heeft gevolgen voor: 

ABP KeuzePensioen en ABP OuderdomsPensioen
U bouwt minder pensioen op. 

ABP NabestaandenPensioen
U bouwt minder pensioen op, waardoor het nabestaandenpensioen lager uitvalt. Hoeveel lager is afhankelijk van de situatie op het moment dat u overlijdt. Ook is het van belang of u na uw ontslag recht heeft op een werkloosheidsuitkering (WW) of niet. Wordt u ontslagen en heeft u recht op een werkloosheidsuitkering, dan blijft u deelnemer bij ABP en behoudt u daarmee het recht op nabestaandenpensioen. Dit wordt wel lager omdat u ook minder pensioenopbouw heeft. Wordt u ontslagen en heeft u geen recht op een werkloosheidsuitkering dan verliest u uw nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk. 

Kijk hier voor algemene informatie over de gevolgen van werkloos raken voor uw pensioen. 

Wat de gevolgen voor uw pensioen precies zijn, ziet u in uw pensioenoverzicht dat u ontvangt na uw ontslag. Dit pensioenoverzicht plaatsen we uiterlijk 3 maanden na uw ontslag op MijnABP. Op het moment dat dit pensioenoverzicht voor u beschikbaar is, krijgt u van ons bericht (per mail of per brief). In dit pensioenoverzicht ziet u dan precies wat het ontslag betekent voor uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid en een eventuele uitkering voor uw nabestaanden als u overlijdt. Ook informeren wij u over de keuzes die u nog kunt maken.

Vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan in verband met het coronavirus? Dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dat zit zo: als uw werkgever werktijdverkorting toegekend krijgt, betaalt hij u uw volledige loon in de meeste gevallen uit, maar krijgt hij voor een deel hiervan een tijdelijke WW-uitkering van het UWV. Dit betekent dat ABP dezelfde premie blijft ontvangen. Hierdoor verandert er niets in uw pensioenopbouw.

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan levert u ieder jaar uw bewijs van in leven zijn aan bij ABP. Op die manier kunnen we uw pensioen blijven uitbetalen. Mocht u, door de coronacrisis, op korte termijn niet in staat zijn op tijd een handtekening voor deze ADV te regelen, dan is dit geen probleem. De reactietermijn is met drie maanden verlengd.

Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze regeling is dat uw werkgever uw loon volledig doorbetaalt. En dat u niet wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Omdat er dus niets wijzigt in uw dienstverband met uw werkgever, verandert er ook niets aan uw pensioenopbouw.

Gaat u met betaald of onbetaald verlof? Dan loopt uw pensioenopbouw normaal gesproken gewoon door. Dat geldt ook voor de hoogte en betaling van de pensioenpremie. U maakt met uw werkgever afspraken over de verdeling van de pensioenpremie. Gaat u tijdelijk ergens anders werken (bijvoorbeeld om in de zorg te helpen) bouwt u daardoor pensioen op? Dan stopt de pensioenopbouw bij ABP voor het deel dat u elders bent gaan opbouwen. U moet dit doorgeven aan uw werkgever.

Als uw werkgever de premie niet meer kan betalen, dan heeft dit voorlopig geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. De opbouw van uw pensioen gaat voorlopig gewoon door, zolang u in dienst blijft bij uw werkgever. Moet uw werkgever u ontslaan door financiële problemen? Dan verandert er wel iets voor uw pensioenopbouw. Als u een ontslag- of een werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt de pensioenopbouw anders. Meer informatie kunt u hier vinden.