Herman Bots: 'We streven naar een verschuiving van fossiele naar hernieuwbare energie'

Herman Bots is Hoofd fundamentele aandelenbeleggingen bij APG.

Herman Bots

Hoe zorgt ABP ervoor dat de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille in 2020 met 25% is afgenomen? Door ons binnen sectoren te richten op de best presterende bedrijven als het om CO2-vermindering gaat en door een verschuiving naar hernieuwbare energie, legt Herman Bots uit.

Waarom kiest ABP voor deze aanpak?

“Je kunt er ook voor kiezen om voor de gehele aandelenportefeuille te streven naar 25% minder CO2. Maar in sommige sectoren, zoals de farmaceutische industrie, is weinig winst te behalen. Daarom kiezen wij ervoor om voor sectoren die relatief veel uitstoten hogere doelstellingen te zetten en juist wat lagere voor sectoren waar de uitstoot toch al beperkt is.”

Welke sectoren zijn grote uitstoters?

“Dan gaat het om sectoren waar veel fossiele energie wordt gebruikt, zoals aardolie en steenkool. Denk bijvoorbeeld aan fossiel gestookte elektriciteitscentrales, de mijnbouw en de chemische en staalindustrie. We kijken wat de uitstoot van het bedrijf is per euro die we erin beleggen. Door te beleggen in bedrijven die vergeleken met sectorgenoten weinig uitstoten, kunnen we de hoeveelheid CO2 in onze aandelenportefeuille verminderen.”

Waarom verkoopt ABP die sectoren niet?

“Het verkopen van hele sectoren is niet ons uitgangspunt. Wel streven we naar een verschuiving van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Daarom beleggen we al jaren niet meer in nieuwe kolencentrales. Tegelijkertijd zijn we juist meer gaan beleggen in bedrijven als NextEra Energy, een van de grootste producenten van zonne- en windenergie.”

Gaat sturen op minder CO2 niet ten koste van het rendement?

“Het is onze overtuiging dat we zowel de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille kunnen verminderen als de rendementsdoelstelling kunnen halen. NextEra Energy is een voorbeeld van een bedrijf dat niet alleen duurzaam is maar ook prima financiële resultaten behaalt.”

Waarom is het belangrijk om te sturen op minder CO2 in de portefeuille?

“ABP laat hiermee aan de bedrijven waarin we beleggen zien dat we de aanpak van klimaatverandering belangrijk vinden. Uiteindelijk gaat het erom dat bedrijven minder CO2 gaan uitstoten. Op die manier wordt onze aandelenportefeuille vanzelf ‘schoner’. Om dat te bereiken moeten we onze invloed als aandeelhouder blijven aanwenden en bedrijven aanzetten tot verbeteringen.”