Beleggingsresultaten

Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Daarbij kwam er steeds meer aandacht om dit rendement op een duurzame wijze te behalen.

Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 419 miljard (per 30 september 2018). Daarvan is ongeveer de helft belegd in Europa, een derde in de Verenigde Staten, en het overige in de rest van de wereld.

Jaar
Rendement
1993
16,5%
1994
-1,0%
1995
16,4%
1996
11,8%
1997
11,9%
1998
12,9%
1999
10,0%
2000
3,2%
2001
-0,7%
2002  -7,2%
2003   11,0%
2004  11,2%
2005   12,8%
2006   9,5%
2007   3,8%
2008   -20,2%
2009   20,2%
2010   13,5%
2011   3,3%
2012   13,7%
2013   6,2%
2014   14,5%
2015  2,7%
2016  9,5%
2017  7,6%
Kwartaal
Rendement

Eerste kwartaal
Tweede kwartaal
Derde kwartaal

-1,0%
2,3%
1,1%


Bekijk het rendement per beleggingscategorie

Het rendement op onze beleggingen heeft effect op onze financiële situatie.

Hoe werkt dat?