Beleggingsresultaten

Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. De financiële wereld, en ABP dus ook, verwacht voor de komende jaren een lager rendement van gemiddeld rond de 4%. Dit komt vooral doordat we denken dat de rente laag zal blijven. Dit drukt het verwachte rendement op obligaties. We streven ernaar om dit rendement op een duurzame en verantwoorde wijze te behalen.

ABP is ervan overtuigd dat we duurzaam en verantwoord kunnen beleggen zonder dat dit ten koste gaat van rendement en risico. Anders gezegd: we verwachten minstens hetzelfde rendement te behalen als wanneer we niet duurzaam en verantwoord zouden beleggen. Op ons verzoek heeft hoogleraar Kees Koedijk (Universiteit van Tilburg) in 2019 opnieuw onderzocht wat de academische literatuur hierover zegt. Net als in zijn eerder onderzoek concludeert Koedijk dat uit het overgrote deel van de studies een neutraal of positief effect op het rendement en risico van een beleggingsportefeuille blijkt. Het onderzoek van hoogleraar Koedijk – waarvoor meer dan 2.000 wetenschappelijke publicaties zijn bestudeerd – is hier te lezen. 

Op dit moment draagt 16,4% van het pensioenvermogen van ABP meetbaar bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. ABP wil dat in 2025 20% van haar vermogen meetbaar bijdraagt aan deze doelen. ABP gebruikt de doelen ook als leidraad voor haar beleggingsbeleid. Mede dankzij deze werkwijze benoemde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) ABP in 2020 voor het derde jaar op rij tot duurzaamste pensioenfonds van Nederland. 

Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 495 miljard (per 31 december 2020). Daarvan is ongeveer 50% belegd in Europa, 35% in de Verenigde Staten, en het overige in de rest van de wereld.

In het jaarverslag 2020 combineren we voor het eerst ons reguliere jaarverslag met het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen. Vanaf pagina 68 van het jaarverslag leest u welke resultaten wij in 2020 hebben behaald met duurzaam en verantwoord beleggen en wat onze doelstellingen zijn voor de toekomst.
Jaar Rendement
2008 -20,2%
2009 20,2%
2010 13,5%
2011 3,3%
2012 13,7%
2013 6,2%
2014 14,5%
2015 2,7%
2016 9,5%
2017 7,6%
2018 -2,3%
2019 16,8%
2020 6,6%*
*Dit percentage is aangepast naar aanleiding van het vaststellen van en conform de definitieve jaarrekening over 2020.

Rendement per kwartaal in 2021

Kwartaal Rendement
Eerste kwartaal 1,0%
Tweede kwartaal 4,6%

Bekijk het rendement per beleggingscategorie.

Rendement per kwartaal in 2020

Kwartaal Rendement
Eerste kwartaal -9,8%
Tweede kwartaal 7,4%
Derde kwartaal 2,8%
Vierde kwartaal 7,0%

Rendement per kwartaal in 2019

Kwartaal Rendement
Eerste kwartaal 8,2%
Tweede kwartaal 2,5%
Derde kwartaal 3,8%
Vierde kwartaal 1,5%

Het rendement op onze beleggingen heeft effect op onze financiële situatie.

Hoe werkt dat?

Hulp nodig?