Beleggingsresultaten

Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Voor de komende jaren wordt verwacht dat de rente zal stijgen. Als dat gebeurt, zal het leiden tot relatief lagere rendementen op beleggingen. In een dergelijk scenario zal het gemiddelde rendement van ABP de komende jaren rond 4,5% liggen. We streven ernaar om dit rendement op een duurzame en verantwoorde wijze te behalen.

ABP is ervan overtuigd dat we duurzaam en verantwoord kunnen beleggen zonder dat dit ten koste gaat van rendement en risico. Anders gezegd: we verwachten minstens hetzelfde rendement te behalen als wanneer we niet duurzaam en verantwoord zouden beleggen. Op ons verzoek heeft hoogleraar Kees Koedijk (Universiteit van Tilburg) in 2019 opnieuw onderzocht wat de academische literatuur hierover zegt. Net als in zijn eerder onderzoek concludeert Koedijk dat uit het overgrote deel van de studies een neutraal of positief effect op het rendement en risico van een beleggingsportefeuille blijkt. Het onderzoek van hoogleraar Koedijk – waarvoor meer dan 2.000 wetenschappelijke publicaties zijn bestudeerd – is hier te lezen. 

Op dit moment draagt 18,1% van het pensioenvermogen van ABP meetbaar bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. ABP wil dat in 2025 20% van haar vermogen meetbaar bijdraagt aan deze doelen. ABP gebruikt de doelen ook als leidraad voor haar beleggingsbeleid. Mede dankzij deze werkwijze benoemde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) ABP in 2021 voor het vierde jaar op rij tot duurzaamste pensioenfonds van Nederland. 

Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 460 miljard (per 30 september 2022). Daarvan is ongeveer 44% belegd in Europa, 40% in Noord-Amerika, en het overige in de rest van de wereld.