Onze doelen voor 2020

Duurzaamheid is voor ons niet vrijblijvend. Daarom hebben we onszelf een aantal concrete doelstellingen opgelegd. Die moeten in 2020 gerealiseerd zijn.

In 2020 wil ABP alleen nog aandelen en obligaties hebben van bedrijven met voldoende aandacht voor verantwoord ondernemen. In bedrijven die achterblijven, zullen we in principe alleen nog beleggen wanneer we hen kunnen aanzetten tot verbeteringen. Deze achterblijvers noemen we beloften. Bewust kiezen voor koplopers en beloften is de kern van ons insluitingsbeleid dat een belangrijk onderdeel is van ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Onderstaand de concrete doelen die we in 2020 willen hebben bereikt. De voortgang op deze doelen kan je vinden in het 'verslag duurzaam en verantwoord beleggen'.

Daling CO2-uitstoot

We hebben de ambitie om tussen 2015 en 2020 de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 25% te verlagen. Dat wil zeggen dat de bedrijven waarin we aandelen hebben 25% minder CO2 uitstoten.

Verdubbeling duurzame beleggingen

In 2020 hebben we het vermogen dat we duurzaam beleggen verhoogd van 29 miljard euro naar 58 miljard euro. Via deze zogenoemde Sustainable Development Investments (SDI’s) dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hierbij gaat het om zaken als goed onderwijs, betaalbare en schone energie en duurzame steden en gemeenschappen.

Vervijfvoudiging beleggingen in duurzame energie

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van vandaag en de mogelijkheid voor toekomstige generaties om ook in hun behoefte te voorzien. Duurzame energie is een belangrijk onderdeel hiervan. Onze ambitie is om in 2020 vijf keer zoveel te beleggen in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie: vijf miljard euro.

Meer thematische beleggingen

Onderwijs is essentieel in de strijd tegen armoede en voor duurzame ontwikkeling. Daarom spreken we de ambitie uit om tot 2020 één miljard euro extra te beleggen in onderwijs (bijvoorbeeld schoolgebouwen en studentenhuisvesting) en communicatietechnologie.