Een gewijzigde koers

ABP focust zich steeds meer op duurzame energie

ABP gaat stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. We verkopen deze beleggingen stap voor stap. In totaal gaat het om een belegd vermogen van ruim 15 miljard euro, bijna 3% van ons totaal belegd vermogen. Op deze pagina vindt u een verzameling van alle informatie over dit onderwerp.

ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen

We trekken ons terug uit beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Dit besloot het bestuur van ABP na onlangs verschenen klimaatrapporten. Voor het besluit is veel steun vanuit deelnemers en werkgevers. Zij wilden al langer dat we zouden stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen. U leest er meer over in het nieuwsbericht.

In het kort

In deze video vertelt ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann meer over het recent genomen besluit om niet meer in producenten van fossiele brandstoffen te beleggen.

Interview met Corien Wortmann

Wij spraken met ABP-bestuursvoorzitter Corien-Wortmann over de gewijzigde koers van ABP. Het is volgens haar een belangrijke stap in het aanscherpen van het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid. Hoe dit precies uit komt te zien, vertelt ze in een openhartig vraaggesprek.

Factsheet 'Feiten en cijfers'

Benieuwd naar onze huidige beleggingen? Of naar de verwachte vervolgstappen in 2022? We hebben onze fossiele beleggingen op een rijtje gezet in onze factsheet ‘Feiten en cijfers’.

Bekijk hier de factsheet

Vragen en antwoorden

We willen een bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Recente rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA)* en het VN-klimaatpanel (IPCC) laten zien dat als we nu niet steviger ingrijpen de opwarming van de aarde te hard gaat. Een koerswijziging is daarom nodig, ook bij ABP. We komen hiermee ook tegemoet aan de vraag van verschillende groepen betrokken deelnemers en werkgevers om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid. We verwachten dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de pensioenen. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.
Het is inderdaad een ingrijpende beslissing. Maar die is nodig. We nemen onze verantwoordelijkheid en zetten deze grote stap omdat we zien dat er echt meer vaart gemaakt moet worden. We zien onvoldoende kans om met onze invloed als aandeelhouder deze bedrijven de overstap te laten maken van fossiele naar duurzame energie.
ABP wil als aandeelhouder dit soort bedrijven stimuleren sneller de overstap te maken van fossiele naar duurzame energie en meer maatschappelijk verantwoord te opereren. We kijken hierbij vooral naar bedrijven in de auto-industrie en luchtvaart en elektriciteitsbedrijven. We verwachten dat de gesprekken met deze grootverbruikers meer zullen opleveren.
Ons klimaatbeleid baseren we op rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en het VN-klimaatpanel (IPCC). Maar natuurlijk staan we ook open voor vragen van betrokken deelnemers en werkgevers. De laatste tijd drongen verschillende groepen er bij ons op aan om ons terug te trekken uit de fossiele industrie. We waarderen die betrokkenheid en nemen de standpunten van deze groepen serieus.
We verwachten dat het stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie geen negatief effect heeft op de beleggingen en de pensioenen. Ons doel is en blijft een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar ze moeten daarvan wel kunnen genieten in een leefbare wereld. Deze stap draagt aan beide doelen bij.
Klimaatrisico’s zijn op termijn ook financiële risico’s. Ook De Nederlandsche Bank wijst daar op. Onze uitvoerder APG is een actieve belegger met veel kennis en ervaring. Al vele jaren op rij presteren zij boven de benchmark. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit voor ons en onze deelnemers gaan realiseren. Zij hebben dit scenario doorgerekend en verwachten op termijn geen negatief effect voor onze deelnemers.
We starten er meteen mee en naar verwachting zijn alle aandelen- en obligatiebeleggingen in producenten van olie, kolen en gas in het eerste kwartaal van 2023 verkocht. De verkoop gaat zorgvuldig om geen negatief effect op ons vermogen te hebben.

In 2022 zal ABP een plan opstellen voor fossiele, illiquide beleggingen. Dat kan namelijk wat minder snel dan het verkopen van aandelen en obligaties. Maar ook daar willen we van af. Ook hier geldt: We communiceren na afronding van de afbouw. 

Wat betreft termijncontracten voor grondstoffen zal ABP in het eerste kwartaal van 2022 een plan opstellen. Vervolgens zal daarover communicatie plaatsvinden.

We willen het geld zoveel mogelijk herbeleggen in hernieuwbare energie en slimme oplossingen die bijdragen aan de energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame energie. Daar moeten dan wel voldoende beleggingen van beschikbaar zijn. Onze beleggingskeuzes zijn altijd gebaseerd op een afweging van de factoren: risico, rendement, kosten en duurzaamheid. 

In 2019 hebben we ANET, een energietransitiefonds, opgericht. Via ANET zet ABP een extra stap en investeren we in projecten die voor onze deelnemers goed rendement opleveren. Tegelijkertijd draagt het positief bij aan de energietransitie in Nederland. De opbrengsten hiervan vloeien op deze manier op twee manieren terug naar onze deelnemers.

Zodra er nieuws is, delen we dat met u op onze site, in de nieuwsbrieven en via onze sociale media.
Hulp nodig?