Beleggen in de praktijk

Bij al onze beleggingen letten we op rendement, risico en kosten en in hoeverre ze duurzaam en verantwoord zijn. Dat is de essentie van ons beleggingsbeleid. Wij voegen de daad bij het woord, en laten u graag zien hoe wij duurzaam beleggen in de praktijk.

Jags Walia
Jags Walia is portefeuillemanager fundamentele aandelenstrategie bij APG met bijzondere aandacht voor olie- en gasbedrijven: ‘In welke mate kunnen jullie een onderdeel zijn van de oplossing? Dat vroeg ik twee jaar geleden op de aandeelhoudersvergaderingen van de grote olie- en gasbedrijven waarin wij beleggen. In Parijs waren net de klimaatdoelen onderschreven en in het publieke debat daarover worden deze ondernemingen meestal gezien als “het probleem”. Zij produceren immers de fossiele brandstoffen die tot klimaatverandering leiden.’ Lees het hele artikel.
Jose Meijer
José Meijer is vicevoorzitter van ABP namens werknemers: ‘Het Franse energiebedrijf Engie is een van de koplopers op het gebied van duurzame energie. Dat is voor ons een belangrijk motief om in Engie te beleggen. Daarnaast exploiteert het bedrijf ook kerncentrales, onder meer in Doel bij Antwerpen en in Tihange bij Luik. Met name mensen in de omgeving van Tihange hebben vorig jaar hun zorgen geuit over de veiligheid van die centrale. Lees het hele artikel.
Olivier van Hirtum
Olivier van Hirtum is portefeuillemanager fundamentele aandelenstrategie bij APG met bijzondere aandacht voor autobedrijven: ‘Wij gebruiken niet alleen financiële maatstaven om autobedrijven te beoordelen. De beperking van schadelijke emissies en het terugdringen van dodelijke ongelukken zijn ook belangrijk. Die twee doelen moeten prioriteit hebben: klimaat en veiligheid op de weg. In de praktijk blijkt echter dat je er daarmee nog niet bent. In deze sector speelt meer waar je als verantwoord belegger niet omheen kunt.’ Lees het hele artikel.