Duurzaam en verantwoord beleggen

Als een van de grootste pensioenfondsen ter wereld hebben we invloed op bedrijven. We voelen ons verantwoordelijk om op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier te beleggen.

In het najaar van 2015 presenteerden wij een nieuwe visie op verantwoord beleggen. De komende jaren willen we steeds bewuster kiezen voor duurzame en verantwoorde beleggingen. Die moeten in 2020 gerealiseerd zijn. Lees meer op belangrijkekeuzes.nl.

Met het nieuwe beleid wil ABP de lat hoger leggen voor verantwoord en duurzaam beleggen. De komende vijf jaar zullen we alle ruim 4.000 bedrijven waarvan we aandelen of obligaties hebben, opnieuw beoordelen. Naast een goed rendement tegen redelijke kosten en risico's, moeten ze voldoende aandacht hebben voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Hierdoor zullen we minder bedrijven selecteren. We zijn ervan overtuigd dat dit niet ten koste hoeft te gaan van ons rendement.

De Indiase hotelketen Lemon Tree is een voorbeeld van een bedrijf waar rendement en duurzaamheid goed samengaan.

Lees meer over onze belegging in Lemon Tree

Duurzaamheid is voor ons niet vrijblijvend. Daarom hebben we onszelf een aantal concrete doelstellingen opgelegd. Die moeten in 2020 gerealiseerd zijn.

Daling CO2-uitstoot

We hebben de ambitie om tussen 2015 en 2020 de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 25% te verlagen. Dat wil zeggen dat de bedrijven waarin we aandelen hebben 25% minder CO2 uitstoten.

Verdubbeling duurzame beleggingen

In 2020 hebben we het vermogen dat we duurzaam beleggen verhoogd van 29 miljard euro naar 58 miljard euro. Via deze zogenoemde Sustainable Development Investments (SDI’s) dragen we bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hierbij gaat het om zaken als goed onderwijs, betaalbare en schone energie en duurzame steden en gemeenschappen.

Vervijfvoudiging beleggingen in duurzame energie

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van vandaag en de mogelijkheid voor toekomstige generaties om ook in hun behoefte te voorzien. Duurzame energie is een belangrijk onderdeel hiervan. Onze ambitie is om in 2020 vijf keer zoveel te beleggen in hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie: vijf miljard euro.

Meer thematische beleggingen

Onderwijs is essentieel in de strijd tegen armoede en voor duurzame ontwikkeling. Daarom spreken we de ambitie uit om tot 2020 één miljard euro extra te beleggen in onderwijs en communicatie.

Daarnaast gaan we wereldwijd meer betrokkenheid tonen bij bedrijven op de thema's mensenrechten, veiligheid en onderwijs. Over de rol van deze thema's in onze beleggingen zullen we de komende jaren meer publiceren.

Uitgebreide informatie over de wijze waarop we ons wereldwijd inzetten om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te beleggen leest u in ons jaarlijkse verslag.

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen. We vinden het belangrijk om die invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we door met ze in gesprek te gaan.

In ons Corporate Governance Raamwerk vindt u onze opvattingen over verantwoord aandeelhouderschap. Als grote belegger leven we de Nederlandse corporate governance-code na. Op een punt wijken we van de code af. Daarbij gaat het om een beperking van het recht om onderwerpen op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen te zetten (best practice 4.1.6). Wij willen van geval tot geval kunnen bekijken hoe we het belang van onze deelnemers het best kunnen dienen.

We proberen daarnaast op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop van elke vergadering maken we bekend hoe we hebben gestemd.

Als deelnemer van het Nederlandse corporate governance-platform Eumedion handelen we in lijn met de best practices voor betrokken aandeelhouderschap die Eumedion heeft opgesteld. Deze bieden de Eumedion-deelnemers een leidraad voor hoe ze hun rol als aandeelhouder bij Nederlandse ondernemingen het best kunnen vervullen. Met onze vermogensbeheerder APG hebben we afspraken gemaakt voor wanneer er sprake is van verschillende of zelfs tegenstrijdige belangen.

We kiezen bewust voor beleggingen die voldoen aan onze visie op duurzaam en verantwoord beleggen. We beleggen niet in bedrijven die wapens maken die volgens internationale verdragen verboden zijn. Bedrijven die de afspraken van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen schenden, komen ook op onze uitsluitingslijst. Wanneer de VN een land straft met een wapenembargo, beleggen we niet langer in staatsleningen van dat land.

Op 11 januari 2018 heeft ABP aangekondigd de producenten van tabak en kernwapens te gaan uitsluiten. We kondigden toen ook aan ernaar te streven om binnen een jaar al deze beleggingen (ca. 3,3 mrd) verkocht te hebben. Deze lijst heeft als peildatum 1 januari 2018 en de uitsluitingen tabak en kernwapens zijn hierop dus nog niet terug te vinden. We verwachten dit in de uitsluitingslijst van 1 januari 2019 wel bekend te kunnen maken.

Bekijk de lijst met uitgesloten bedrijven en staatsobligaties per 1 januari 2018