Beleggingsresultaten

Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Daarbij kwam er steeds meer aandacht om dit rendement op een duurzame wijze te behalen.

Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 389 miljard (per 30 juni 2017). Daarvan is ongeveer de helft belegd in Europa, een derde in de Verenigde Staten, en de overige 17% in de rest van de wereld.

Jaar
Rendement
1993
16,5%
1994
-1,0%
1995
16,4%
1996
11,8%
1997
11,9%
1998
12,9%
1999
10,0%
2000
3,2%
2001
-0,7%
2002  -7,2%
2003   11,0%
2004  11,2%
2005   12,8%
2006   9,5%
2007   3,8%
2008   -20,2%
2009   20,2%
2010   13,5%
2011   3,3%
2012   13,7%
2013   6,2%
2014   14,5%
2015  2,7%
2016  9,5%
Kwartaal
Rendement
Tweede kwartaal
0,0%
Eerste kwartaal
2,0%

Bekijk het rendement per beleggingscategorie

Kwartaal
Rendement
Eerste kwartaal
2,2%
Tweede kwartaal
3,9%
Derde kwartaal
2,7%
Vierde kwartaal
0,4%

Het rendement op onze beleggingen heeft effect op onze financiële situatie.

Hoe werkt dat?