ABP oefent invloed uit

Als grote belegger heeft ABP invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

Hoe oefenen we invloed uit?

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

We proberen op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. We vinden het belangrijk om te laten zien hoe we ons beleid uitvoeren. Bekijk hieronder hoe we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Fusiebonussen bij Ahold

Een voorbeeld van onze invloed op aandeelhoudersvergaderingen is de fusiebonus bij Ahold. In maart 2016 is dit punt van de agenda geschrapt in de aandeelhoudersvergadering na brede kritiek van aandeelhouders, waaronder ABP.

ABP tegen boren naar olie in Alaska

Vorig jaar hebben we stevige kritiek geuit op het klimaatbeleid van Shell. Later heeft Shell aangegeven niet door te gaan met boringen in de buurt van Alaska. Het besluit van Shell laat zien dat aandeelhouders echt invloed hebben op de bedrijven waarbij ze betrokken zijn, en op die manier ook veranderingen teweeg kunnen brengen.