Hoe gaat ABP om met klimaatverandering?

De dialoog aangaan met deelnemers en maatschappelijke organisaties over hoe wij beleggen. Dat is een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleggingsbeleid dat we eind 2015 hebben vastgesteld.

Als onderdeel van de dialoog gaan we meer inzicht geven in beleggingen die bij (een deel van) onze achterban vragen oproepen en in speciale thema’s uit onze beleggingspraktijk. Dit gebeurt via position papers die twee keer per jaar zullen verschijnen. Dit eerste position paper gaat over het onderwerp waarover ABP in 2015 de meeste vragen kreeg: klimaatverandering en energiebeleggingen.

De technische bijlage bij de position paper gaat dieper in op de verschillende facetten van dit onderwerp.

Technische bijlage