Hoe beleggen we?

We beleggen ons pensioenvermogen over de hele wereld in veel verschillende beleggingen.

Als het met een bepaalde soort beleggingen, in een bepaalde bedrijfstak of in een bepaald land slechter gaat, willen we voorkomen dat ons beleggingsrendement daar sterk onder lijdt. Daarom beleggen we in meer dan 100 landen, in duizenden verschillende beleggingen.

Elke belegging kent zijn eigen risico’s. Afhankelijk van de economische situatie, brengt de ene belegging een hoger risico met zich mee dan de andere. Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwacht rendement.

Met onze beleggingsportefeuille proberen we een zo goed mogelijk rendement te halen tegen een aanvaardbaar risico. Om dat te bereiken combineren we verschillende soorten beleggingen die elk hun eigen risico- en rendementsprofiel kennen. De beleggingsportefeuille bestaat grofweg uit:

  • 40% beleggingen met een laag risico. Deze hebben een laag, maar relatief zeker rendement (zoals staatsleningen)
  • 60% beleggingen met een hoger risico. Deze hebben een hoger maar onzekerder rendement (zoals aandelen of onroerend goed)

Hoe beheersen we risico's?

Als pensioenbelegger nemen we bewust risico’s om rendement te kunnen behalen. Maar daarbij spannen we ons wel in om risico’s zo goed mogelijk te beheersen. Zo sluiten we contracten met andere partijen die ons beschermen tegen wisselkoersrisico’s: een belangrijk risico waaraan we blootgesteld staan door wereldwijd te beleggen.

We besteden ook veel aandacht aan de beheersing van complexere risico’s, zoals het renterisico. De rentestand heeft namelijk niet alleen invloed op de waarde van onze beleggingen (zoals leningen aan overheden), maar ook op de financiële buffer die we moeten aanhouden voor toekomstige pensioenen. Met al deze effecten proberen we bij de inrichting van onze beleggingsportefeuille zoveel mogelijk rekening te houden.

Bij het selecteren van onze beleggingen kijken we niet alleen naar het verwachte rendement en de risico’s van een belegging. We hebben al jarenlang aandacht voor onder andere mensenrechten, milieu en de manier waarop organisaties bestuurd worden. We vinden het belangrijk dat onze beleggingen niet alleen goed renderen, maar ook verantwoord zijn.

Lees meer over verantwoord beleggen

Onze beleggingsportefeuille is het resultaat van een zorgvuldig beleggingsproces, waarbij een beroep wordt gedaan op deskundige professionals door de gehele organisatie heen.

Bestuurscommissie beleggingsbeleid

Elke drie jaar stelt het bestuur een strategisch beleggingsplan op. Hierbij wordt het bestuur geadviseerd door de bestuurscommissie beleggingsbeleid, die vervolgens ook toeziet op de uitvoering van dit plan en het bestuur adviseert over allerlei beleggingszaken. De commissie bestaat uit vier bestuursleden en vier externe leden. De externe leden zijn onafhankelijk van het pensioenfonds en worden benoemd op basis van hun specifieke ervaring en deskundigheid.

Bestuursleden
Externe leden
Erik van Houwelingen, voorzitter
Peter Wennink
Mariëtte Doornekamp
Theresa Whitmarsh
Carel van Eykelenburg
José Meijer
Geraldine Leegwater
Xander den Uyl
Philip Stork

Bestuursbureau

Het bestuur en de bestuurscommissie beleggingsbeleid worden ondersteund vanuit het bestuursbureau. Een team professionals werkt dagelijks aan het doorontwikkelen van het beleggingsbeleid, het grip houden op de beleggingsrisico’s en het geïnformeerd houden van het bestuur over belangrijke zaken die spelen op het gebied van de beleggingen.

APG Asset Management

Het daadwerkelijke beleggen gebeurt bij onze beleggingsorganisatie APG Asset Management (APG) en partijen die door hen gecontracteerd zijn. APG rapporteert maandelijks over de wijzigingen in de beleggingsportefeuille en de veranderende risico’s. Ook adviseert APG bij de totstandkoming van ons beleggingsbeleid.

De Nederlandsche Bank

Als grote financiële instelling staat ABP onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB ontvangt periodiek beleggingsrapportages en treedt regelmatig in overleg met bestuursleden en het bestuursbureau om vast te stellen of we voldoende grip hebben op de financiële risico’s die we lopen.

Bekijk ook de verklaring inzake beleggingen

Bent u benieuwd naar concrete voorbeelden van ons belegginsbeleid? Die vindt u op belangrijkekeuzes.nl. Bijvoorbeeld onze belegging in het Belgische Umicore. Dit was ooit een vervuilend mijnbouwbedrijf. Nu is het een wereldspeler in materiaaltechnologie en metaalrecycling.