Wijzigingen belasting en premies in 2023

Uw opgebouwde pensioen is een brutobedrag. Als u straks met pensioen bent houden we hierop belasting en premies in. Daarna maken wij het bedrag (netto) over op uw bankrekening. De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. Zo ook in 2023. Ook kan het pensioenreglement wijzigen. Daardoor ziet u in het nieuwe jaar andere bedragen als u inlogt op MijnABP.

De belangrijkste wijzigingen die hebben invloed op uw pensioenbedragen in MijnABP hebben we voor u op een rij gezet.

1. Nieuwe (belasting-)tarieven

Voor het berekenen van de nettobedragen in MijnABP gaan we uit van de (belasting-) tarieven die nu gelden. Voor mensen die al pensioen ontvangen hebben we de belangrijkse wijzigingen op een rij gezet. Deze nieuwe tarieven gelden ook voor de pensioenen die we nog niet uitbetalen.

2. AOW-leeftijd is gestegen

Voor deelnemers die geboren zijn na 1 januari 1961 is de AOW-leeftijd omhoog gegaan naar 67 jaar en 3 maanden.

Bouwt u nog pensioen op bij ABP?

Dan zijn ook de volgende zaken van belang:

3. Het AOW-bedrag gaat omhoog

De Sociale Verzekeringsbank past de AOW-bedragen aan in januari en juli. U ontvangt nog geen pensioen. Maar een hoger AOW-bedrag heeft toch invloed op uw pensioen bij ABP. Bij het berekenen van uw pensioen houden we er al rekening mee dat u straks - behalve pensioen van ABP - óók AOW krijgt. Over dat deel bouwt u daarom geen pensioen op. Dat is de franchise.
Als de AOW omhoog gaat, gaat de franchise vaak ook omhoog. Dan bouwt u minder pensioen op over hetzelfde salaris. Het pensioen dat u straks kunt bereiken gaat daardoor omlaag. Op MijnABP ziet u dit bedrag onder ‘te bereiken pensioen’. De actuele franchise vindt u in ons pensioenreglement.

4. Voorwaardelijk pensioen stopt in 2023

Had u recht op voorwaardelijk pensioen? Per 1 januari 2023 is deze regeling gestopt. Het pensioen is toegevoegd aan uw ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Meer informatie vindt u hier.

5. Andere factoren

Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. Hoeveel dat is, hangt onder meer af van uw (pensioengevend) salaris, het opbouwpercentage, de franchise en of u in deeltijd werkt. Al deze factoren kunnen veranderen. U leest hier met welke factoren we rekening houden bij de berekening van uw pensioen.
Het resultaat per jaar ziet u terug in de zogenoemde Factor A. De A staat voor Aangroei. Factor A laat zien hoeveel euro uw pensioen in het afgelopen jaar is gegroeid. U vindt uw factor A in MijnABP en op uw Uniform Pensioenoverzicht.