Wijzigingen belasting en premies in 2022

Uw pensioen is bruto. Daarop houden we belasting en premies in. Daarna maken wij het bedrag (netto) over op uw bankrekening. De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. In 2022 krijgt u daardoor (iets) meer pensioen.

De belasting en premies ziet u terug op uw jaaropgave en betaalspecificaties als ‘Loonheffing’ en ‘Bijdrage Zvw’. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Loonheffing

We houden loonheffing in op uw pensioen. Er gelden vanaf 1 januari 2022 nieuwe belastingtabellen. Dat heeft de overheid besloten. Hierdoor verandert de hoogte van de loonheffing. We houden daardoor meer of minder loonheffing in op uw pensioen. De nieuwe belastingtabellen vindt u op belastingdienst.nl.

Belastingschijven

Krijgt u nog geen AOW?

Voor u zijn er 2 belastingschijven. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen:

 • Mensen met een inkomen tot en met € 69.398 betalen 37,07% belasting (in 2021: 37,10%);
 • Ontvangt u een hoger inkomen, dan betaalt u over het deel boven € 69.398 49,5% belasting. Dat percentage is niet veranderd.

 

Krijgt u wel AOW?

 • Voor u zijn er 3 belastingschijven. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw inkomen:
 • Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 36.410 betalen 19,17% belasting (in 2021: 19,20%).
 • Heeft u een inkomen van meer dan € 36.410, maar niet meer dan € 69.399? Dan betaalt u 19,17% belasting over uw inkomen tot en met € 36.410. En 37,07% (in 2021: 37,10%) belasting over het deel tot en met € 69.399.
 • Voor het inkomen boven € 69.399 is dit 49,5%. Dat percentage is niet veranderd.

 

Wilt u weten wanneer u AOW gaat krijgen? Bekijk uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Daar vindt u ook de nieuwe AOW-bedragen. Gaat u in 2022 voor het eerst AOW krijgen? Dan is er een aangepast tarief. 

Bijdrage Zvw

 • De wettelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is gedaald naar 5,50% (in 2021: 5,75%).
 • Het maximumbedrag waarover u de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaalt, is gestegen naar € 59.703 (in 2021: € 58.311). 

Woont of werkt u in het buitenland?

Dan gelden voor u andere regels.

 • Heeft u vragen over de loonheffing of belastingschijven, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst (afdeling buitenland in Heerlen of via de Belastingtelefoon: 0800 0543; vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
 • Heeft u vragen over uw bijdrage Zvw, dan vindt u meer informatie op hetcak.nl/regelingen.

Is uw brutopensioen anders dan vorig jaar?

Dat kan. Bijvoorbeeld als u een nabetaling heeft ontvangen. Hierover heeft u dan een brief gehad. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit. 

Wilt u de loonheffingskorting aan of uitzetten?

U kunt een korting krijgen op de loonheffing. Dat heet ook wel loonheffingskorting. U betaalt dan minder belasting. Deze korting kunt u op één inkomen toepassen.

 • Wilt u de loonheffingskorting bij ons aanzetten of uitzetten? Dat kunt u doen in MijnABP. Kijk op de pagina ‘Pensioenuitkering’. Onder het bedrag dat u van ons gaat ontvangen, ziet u de mogelijkheid staan om uw keuze voor loonheffingskorting aan te passen.
 • U kunt de loonheffingskorting alleen aanpassen over het lopende jaar.
 • Heeft u per abuis bij twee organisaties uw loonheffingskorting aan staan? Vraag dan bij de Belastingdienst of u een naheffing kunt verwachten.

Lees hier meer over de loonheffingskorting.