Stijgende rente verbetert actuele financiële positie ABP

Hoofdpunten: • Beleidsdekkingsgraad daalt naar 101,3%; • Actuele dekkingsgraad stijgt met 7,5%-punt naar 103,9%; • Rendement Q2 -4,3%, -16,2 miljard (over eerste half jaar 2015 +4,1%, + 13,9 miljard) • Rente stijgt, verplichtingen dalen met 44 miljard • Beschikbaar vermogen 356 miljard euro

Heerlen, 17 juli 2015. De beleidsdekkingsgraad van ABP (12-maands voortschrijdend gemiddelde) is ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 met 1,3%-punt gedaald. Eind van het tweede kwartaal 2015 komt deze uit op 101,3%. Dit ondanks een stijging van de (nominale) actuele dekkingsgraad met 7,5%-punt. Dat werd veroorzaakt door een stijgende rente in het tweede kwartaal. Volgens de nieuwe rekenrenteregels van DNB die per 15 juli gelden, zou de actuele dekkingsgraad niet 103,9% maar 102% zijn.

Voorzitter Corien Wortmann-Kool: 'We hebben twee bijzondere kwartalen achter de rug. Het eerste kwartaal met een goed rendement van 8,8%, het tweede met een verlies van 4,3%, maar ook een flink stijgende actuele dekkingsraad. Die steeg met 7,5%-punt, met dank aan de gestegen rente. Die gunstige ontwikkeling van dit kwartaal is nog niet zichtbaar in de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden), doordat lagere actuele dekkingsgraden van voorgaande maanden daarin meegerekend worden. Deze beleidsdekkingsgraad zit nog steeds onder het vereiste niveau. Dat heeft nu geen gevolgen voor onze deelnemers. Vooruitkijkend: Veel hangt af van wat de financiële markten zullen gaan doen. Wat zijn de gevolgen van de Griekse crisis? Blijft de economie groeien? En ook heel belangrijk, blijft de rente stijgen? Dat heeft allemaal invloed op onze financiële positie. Op dit moment denk ik dat we er rekening mee moeten houden dat de beleidsdekkingsgraad dit jaar onder de maat zal blijven.'

De fondspositie van ABP ligt bij de stand van de beleidsdekkingsgraad van 101,3% onder de grens van dekkingstekort (104,2%) en de (nieuwe) grens van het reservetekort (127,8%). Een fonds moet extra vermogen aanhouden om risico’s, zoals een daling van de waarde van beleggingen, te kunnen opvangen. Een fonds heeft onder het nieuwe FTK maximaal 5 jaar de tijd om de grens van het dekkingstekort, en maximaal 10 jaar (in 2015 nog 12 jaar en in 2016 nog 11 jaar) om de grens van het reservetekort, te bereiken. Volgens het herstelplan van ABP dat voor 1 juli jl. is ingediend bij de Nederlandsche Bank hoeven er geen maatregelen getroffen te worden die deelnemers of werkgevers raken. ABP zou volgens dit plan in 12 jaar de vereiste dekkingsgraad van ongeveer 128% moeten bereiken. Op basis van het herstelplan bereikt de ABP beleidsdekkingsgraad naar verwachting in 9 jaar dit vereiste niveau.

Onrustige financiële markten

Het beschikbaar vermogen is in het tweede kwartaal afgenomen met 17 miljard euro. Voor het eerst sinds lange tijd een kwartaal met een negatief rendement voor ABP. Desondanks kan ABP voor het eerste half jaar een plus rapporteren van 4,1%, een toename van het vermogen uit rendementen met 13,9 miljard euro. In het tweede kwartaal waren de financiële markten erg onrustig. Onder andere het besef dat de lage rentestanden niet meer bij de economische groei pasten en de mogelijkheid dat de ECB het kwantitatieve verruimingsprogramma eerder zou stoppen waren oorzaak voor de onrust. Er was hierdoor ook onrust op de staatsobligatiemarkten: nieuwe inflatiecijfers lieten de rente oplopen. Daarnaast speelden het hele kwartaal de onderhandelingen met Griekenland een rol, soms had het een positieve en soms negatieve invloed op de financiële markten. Het verlaten van de onderhandelingstafel door Griekenland in het laatste weekend van juni zorgde voor forse onrust op de financiële markten, hoewel van paniek geen sprake was. Tot slot was er onduidelijkheid of de VS het programma van economische stimulering verder zou afbouwen. Alle beleggingscategorieën lieten een negatief rendement zien. De grootste verliezen deden zich voor bij de categorieën vastrentende waarden (-6,2 miljard euro), afdekking rente- en valutarisico (-4,7 miljard euro) en aandelen (-3,7 miljard euro). De waarde van de verplichtingen (alle pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitkeren) is in het tweede kwartaal gedaald met 44 miljard euro tot 343 miljard euro. De daling in het tweede kwartaal is met name veroorzaakt door de stijging van de rekenrente met 0,7%-punt.

Dashboard financiële situatie ABP
In het nieuwe dashboard financiële situatie kunnen deelnemers de meest recente kwartaalcijfers van ABP vinden. Het geeft in één oogopslag weer hoe ABP ervoor staat. Daarnaast toont het dashboard de factoren die de dekkingsgraad beïnvloeden, zoals het rendement en de rente.

Kerncijfers Q2 2014     Q3 2014 Q4 2014 Primo 2015* Q1 2015 Q2 2015
Beleidsdekkingsgraad (%) 104,8 105,8 104,7 104,7 102,6 101,3
(Nominale) actuele dekkingsgraad (%) 106,7 103,1 101,1 97,1 96,4 103,9
Beschikbaar vermogen (€ miljard) 325 334 344 344 373 356
Verplichtingen (€ miljard) 305 324 340 354 387 343
Rekenrente (%)* 2,4 2,1 1,9 1,6** 1,2** 1,9**
* Ingangsdatum nieuw financieel toetsingskader

**Zoals gepubliceerd door DNB (driemaands rentemiddeling vervallen)

Bekijk het persbericht

17-07-2015