Meer vertrouwen bij deelnemers door persoonlijke pensioenpot

17 juli 2017

Amsterdam, 17 juli 2017. ABP en APG hebben samen met onderzoeksbureau Neurensics onderzocht hoe deelnemers reageren op stijgingen en dalingen van de persoonlijke pensioenpot en -uitkering. Hieruit blijkt dat deelnemers sterk reageren op de pensioenpot en dat deze bijdraagt aan groter inzicht en vertrouwen in het pensioen. Een dalende pensioenpot leidt tot negatieve emoties. Maar wanneer de pensioenpot over een langere periode wordt getoond, zet dat de daling in perspectief. Deelnemers zien dat de daling tijdelijk is en de pensioenpot op de lange termijn stijgt. De onderzoeksresultaten die vandaag tijdens een webinar met de pensioensector werden besproken, onderstrepen het belang van eenvoud in pensioencommunicatie. De inzichten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de persoonlijke pensioenpot die in 2018 beschikbaar komt voor alle deelnemers van ABP.

Deel deze pagina

Hulp nodig?