Jaar 2018: Ups en downs voor ABP

2018 was een jaar met ups en downs voor ABP. In de eerste drie kwartalen was er sprake van een stijgende lijn van de dekkingsgraden, maar deze werd in het laatste kwartaal gekeerd. Dat was vooral te wijten aan de onzekerheid op de financiële markten die wereldwijd zwaar koersverlies lieten zien. De actuele dekkingsgraad van ABP daalde ten opzichte van eind 2017 (van 104,4% naar 97,0%). De beleidsdekkingsgraad, belangrijk voor verhoging en verlaging van het pensioen, steeg in 2018 van 101,5% naar 103,8%. Het pensioen van de deelnemers blijft in 2019 gelijk. Voor volgende jaren is de kans op verlaging van pensioen niet uitgesloten. Van het verhogen van pensioenen is het fonds nog ver verwijderd.

24-01-2019

Hulp nodig?