2018: een jaar met ups en downs voor ABP

3 mei 2019

Heerlen/Amsterdam 3 mei 2019. 2018 was een jaar met ups en downs. In de eerste drie kwartalen kende de financiële positie van ABP een stijgende lijn. In het vierde kwartaal werd deze teniet gedaan door ontwikkelingen op de financiële markten en een dalende rente. Voor onze deelnemers betekende dat dat pensioenverhoging er de komende jaren niet in zit en dat de kans dat ABP de pensioenen moet verlagen in 2021 reëel geworden is. ABP heeft stappen gezet in 2018 om pensioen begrijpelijker en eenvoudiger te maken voor de deelnemer. Ook is met uitvoerder APG een (meerjaren)traject ingezet om meer en beter aan te sluiten bij de wensen van de deelnemer op het gebied van service en gemak. Naast deze positieve ontwikkeling, vindt ABP het uitblijven van een regeling voor militairen en het optreden rond de afschaffing van de Anw-compensatie ‘downs’. Dat staat in het jaarverslag 2018 van ABP dat vandaag gepubliceerd is.

Deel deze pagina

Hulp nodig?