2014: Jaar van verandering

Heerlen, 18 mei 2015. Het jaar 2014 stond voor ABP in het teken van verandering. Pensioenopbouw en premies van de deelnemers ondergingen veranderingen omdat het kabinet de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van pensioen beperkte. ABP discussieerde over en bereidde zich voor op de komst van nieuwe spelregels voor pensioenfondsen (nFTK), die meer stabiliteit brengen maar ook de kans verkleinen dat pensioenen kunnen meegroeien met de lonen. In breder verband leverde ABP een bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog.

Het fonds ontwikkelde een visie op pensioen in 2020. Kern daarvan is dat veranderingen, meer keuze en maatwerk, in het pensioenstelsel nodig zijn. De positieve kenmerken, samen beleggen en pech en geluk delen, moeten behouden blijven. Ook de bestuurlijke inrichting veranderde; de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan (medezeggenschap) deden hun intrede. Daarnaast werden in het bestuur een drietal zetels voor vertegenwoordigers van gepensioneerden bestemd. Het rendement op beleggingen was goed in 2014; 14,5%. Het vermogen groeide met 44 miljard euro. Toch daalde de dekkingsgraad van 105,9% eind 2013 naar 101,1% eind 2014. De lage rente, waardoor de verplichtingen voor toekomstig pensioen met 57 miljard euro stegen, was hier debet aan.

Bekijk het persbericht

18-05-2015