Wat verandert er voor u?

Bekijk wat er dit jaar voor u is veranderd in de pensioenregeling.

Als u tussen uw 60ste en vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen wilt gaan, moet u voor hetzelfde percentage dat u pensioen opneemt (minimaal) minder gaan werken. U moet dit bevestigen in een zogenoemde 'intentieverklaring'.

Lees meer over deze nieuwe regels van de Belastingdienst

Het pensioen wordt niet langer geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling, maar op basis van de prijsontwikkeling. Deze wijziging speelt pas bij het eerstvolgende mogelijke indexatiemoment. Dat is in januari 2017. 

Lees meer over prijsindexatie

Vanaf 2016 gaat het nabestaandenpensioen (dat bij overlijden op of na 67 jaar wordt uitgekeerd) voor iedereen naar 70% van het ouderdomspensioen. In 2015 was dit 50-70%, afhankelijk van uw inkomen. Aan het nabestaandenpensioen dat u al heeft opgebouwd, verandert niets.

Lees meer over ABP NabestaandenPensioen

Door de verhoging van het nabestaandenpensioen bouwt u vanaf 2016 al maximaal nabestaandenpensioen op. Daarom is het vanaf 2016 niet meer mogelijk om met PartnerPlusPensioen extra nabestaandenpensioen op te bouwen. Aan het PartnerPlusPensioen dat u al heeft opgebouwd, verandert niets.

Vanaf 1 januari 2016 veranderen de regels van het nabestaandenpensioen voor de ex-partner. Als uw ex-partner overlijdt, wordt het nabestaandenpensioen voor uw ex-partner toegevoegd aan het nabestaandenpensioen voor uw huidige partner. Voorwaarde is wel dat het nabestaandenpensioen nog niet was ingegaan.
Tót 1 januari 2016 ging het nabestaandenpensioen over naar de volgende ex-partner.

Het nabestaandenpensioen voor de ex-partner wordt ook Bijzonder Partnerpensioen genoemd.
Het is niet mogelijk om pensioen aan te vragen met terugwerkende kracht, dus vanaf een datum die in het verleden ligt. Het pensioen kan alleen ingaan vanaf de dag waarop het is aangevraagd. Daartoe moet het aanvraagformulier uiterlijk op de ingangsdatum van uw pensioen bij ABP binnen zijn. Vanaf 1 januari 2016 kan uw pensioen op iedere dag van de maand ingaan.

Met de Wet werk en zekerheid wordt de maximale duur van de WW-uitkering gefaseerd ingekort.

Mogelijk treft uw werkgever een regeling om de beperking van de duur van de WW-uitkering te compenseren. In dat geval kan het zijn dat de pensioenopbouw wordt voortgezet. Daarnaast wordt ook een deel van de WIA-uitkering ingekort. Dat heeft gevolgen voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen: de duur van deze uitkering kán korter worden. En dát heeft weer gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Voor militairen geldt vanaf 2016 ook een aantal wijzigingen.

  • Het nabestaandenpensioen bij overlijden op of ná 65 jaar gaat omhoog naar 70% van het ouderdomspensioen. Door de verhoging van het nabestaandenpensioen bouwt u vanaf 2016 maximaal nabestaandenpensioen op. Het is dan niet meer nodig om met ABP PartnerPlusPensioen extra nabestaandenpensioen op te bouwen. Wat u wel al heeft opgebouwd aan ABP PartnerPlusPensioen blijft behouden.
  • Het opbouwpercentage wordt op basis van fiscale wetgeving verlaagd naar 1,657.
  • Net zoals in 2015 lopen in 2016 de compensaties die samenhangen met het partnerpensioen (Anw-compensatie en compensatie loonheffing) door tot de AOW-leeftijd. Deze compensaties worden gegeven om een gemis aan Anw of een verhoogde loonheffing te compenseren. Sociale partners zullen in 2016 bekijken of deze regeling ook weer geldt voor 2017. U wordt hierover dan geïnformeerd.
  • De mogelijkheid om de deelneming vrijwillig voort te zetten, wordt verruimd van drie naar maximaal vijf jaar.
  • Voor burgerpersoneel bij Defensie wijzigt de pensioenopbouw bij Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO).