Nieuwe regels voor pensioenfondsen

Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere pensioenregels. Dit zijn wettelijke spelregels voor het financieel beleid van pensioenfondsen.

De nieuwe regels moeten de pensioenen en pensioenpremies stabieler maken. Ook moeten de regels zorgen voor een eerlijkere verdeling van mee- en tegenvallers over de generaties. Wat betekent dit concreet voor u?

De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is kleiner. Als we de pensioenen moeten verlagen, kan de verlaging over meerdere jaren worden gespreid. De beleidsdekkingsgraad bepaalt of uw pensioen wordt verlaagd.

Meer over beleidsdekkingsgraad

Door de nieuwe regels kunnen we de pensioenen minder snel laten meegroeien met de prijzen (indexatie). Ook het inhalen van gemiste indexatie is moeilijker.

Meer over indexatie

Pensioenfondsen moeten meer geld achter de hand houden, zodat u ook in de toekomst zeker bent van uw pensioen.

Tot 2015 mochten verlagingen al beëindigd worden vanaf een dekkingsgraad van 104,2%, nu ligt de grens om de verlaging te beëindigen op ongeveer 125 tot 130%.

De spelregels voor pensioenfondsen vormen het ‘Financieel Toetsingskader’ (FTK). Het FTK is onderdeel van de Pensioenwet waarin de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd.

Door de nieuwe regels was het oude herstelplan van ABP vervallen. Daarom hebben we op 30 juni 2016 een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Meer over het herstelplan