Wet pensioencommunicatie maakt het eenvoudiger

De Eerste Kamer heeft vorige maand ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioencommunicatie te verbeteren. Hiermee is de wet per 1 juli 2015 een feit.

Waarom is de Wet pensioencommunicatie opgesteld?

De Wet pensioencommunicatie moet ervoor zorgen dat deelnemers beter op de hoogte zijn van hun pensioen. De nieuwe wet geeft ons meer mogelijkheden om deelnemers te informeren over hun persoonlijke situatie.

Wat verandert er voor u?

De Wet pensioencommunicatie bevat een aantal onderdelen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor u:

  • Wij krijgen de mogelijkheid om meer digitaal met u te communiceren. Als u dat niet wilt, kunt u dat aangeven. U ontvangt hierover in de loop van 2015 meer informatie.
  • Het uniform pensioenoverzicht (UPO) wordt vereenvoudigd
    Op dit moment zijn wij gebonden aan regels waaraan het UPO moet voldoen. Deze regels worden versoepeld, waardoor we het UPO eenvoudiger kunnen maken. Dit geldt nog niet voor het UPO dat u dit jaar ontvangt.

Wanneer gaat er iets veranderen?

Bepaalde onderdelen van de wet gelden vanaf 1 juli 2015. Andere delen treden later in werking. Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen die u persoonlijk raken.

04-06-2015