Wat doet ABP om te zorgen dat u straks pensioen ontvangt?

Bij ABP kunt u vanaf uw 60ste met pensioen gaan. Vraagt u dit niet zelf aan dan ontvangt u ongeveer zes maanden voor uw AOW-leeftijd een formulier om uw pensioen aan te vragen. Uw gegevens krijgen wij door via een aantal instanties. Het kan zijn dat uw gegevens niet compleet zijn en dat wij u geen aanvraagformulier kunnen sturen. Wat doen wij om te zorgen dat u straks pensioen ontvangt?

Actuele adresgegevens

ABP spant zich in om altijd over actuele adresgegevens van deelnemers, deelnemers die eerder pensioen hebben opgebouwd en pensioengerechtigden te beschikken. Dit doen we ook om bijvoorbeeld verplichte communicatie, zoals het jaarlijks pensioenoverzicht te kunnen sturen. De adresgegevens vraagt ABP op uit de Basisregistratie Personen, de BRP. Bij de groep deelnemers waarvan geen adres bekend is, blijkt dat dit deelnemers zijn die veelal lange tijd geleden naar het buitenland zijn verhuisd. Als iemand verhuist naar het buitenland, dan verhuist het overzicht met persoonsgegevens naar het niet-ingezetene-deel van de BRP. Dit heet ook wel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Zorgt u ervoor dat u uw actuele adresgegevens doorgeeft aan het RNI? Zo voorkomt u dat u belangrijke berichten van ABP misloopt.

Actie ondernemen

Als wij toch gegevens missen dan ondernemen we de volgende acties om deze gegevens aan te vullen:

  • Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd leggen we een administratieve koppeling met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via deze koppeling ontvangt ABP ook adresgegevens van betreffende deelnemers. Als dat zo is, dan worden de deelnemers alsnog benaderd.
  • ABP kijkt nu ook hoe ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog een keer een koppeling gelegd kan worden met de gegevens die de SVB heeft. De eerste resultaten van die actie zijn positief. Een deel van de ontbrekende adressen is op die manier gevonden. Deze deelnemers zullen alsnog door ABP geïnformeerd worden over hun pensioen.
  • Daarnaast bevat het Register Niet Ingezetenen (RNI) steeds meer actuele adresgegevens van personen die niet of slechts tijdelijk in Nederland wonen, maar die wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. ABP raadpleegt ook dit register om ontbrekende adresgegevens aan te vullen.
  • ABP wisselt informatie uit met de Belastingdienst om adresgegevens aan te vullen.
  • Tot slot zijn er ontwikkelingen in Europa om een Europees Pensioenregister in te richten. Deelnemers kunnen dan nagaan of zij in andere EU-lidstaten pensioenaanspraken hebben opgebouwd. Andersom kan een pensioenuitvoerder dit Europees register raadplegen om adresgegevens van deelnemers binnen de EU te achterhalen.

Feiten en cijfers

Bij ABP hebben ongeveer 2% van de deelnemers nog geen pensioen aangevraagd op AOW-leeftijd, terwijl zij hier wel recht op hebben. Het gaat om ongeveer 19.000 mensen. ABP houdt een voorziening aan voor het geval deze deelnemers zich melden. Dit is ongeveer 0.08% van de totale voorziening.

Check uw gegevens

Denkt u dat niet al uw gegevens bij ons bekend zijn? Check dit in MijnABP of geef uw gegevens door.

30-06-2017