Verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van ABP van start

ABP organiseert verkiezingen voor de samenstelling van het nieuwe verantwoordingsorgaan. Deelnemers en pensioengerechtigden die willen meedenken en -praten over beleidszaken kunnen zich kandidaat stellen voor het verantwoordingsorgaan. Dat kan tot 15 januari 2018.

Taken verantwoordingsorgaan

Van leden van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat zij meedenken over allerlei beleidszaken. Ze geven gevraagd én ongevraagd advies aan ons bestuur. Het verantwoordingsorgaan adviseert of denkt mee over:

  • De premie die deelnemers betalen en de indexatie van het pensioen.
  • Communicatie van ABP naar alle deelnemers en werkgevers.
  • De manier van beleggen van ABP. Duurzaam en verantwoord beleggen is daarbij een speerpunt.

Verkiezingen in april 2018

De verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan zijn van 3 tot 30 april 2018. Op 14 mei 2018 maken we de verkiezingsuitslag bekend. De nieuw verkozen leden van het verantwoordingsorgaan starten op 1 juli 2018.

Lees meer over hoe u zich verkiesbaar kunt stellen.

Lees meer

30-10-2017