Verantwoord beleggen kost geen rendement

Pensioenfondsen die verantwoord beleggen, kunnen betere rendementen maken dan andere fondsen. Ook lopen ze met hun beleggingen minder risico. Dat zijn enkele conclusies uit een rapport van Universiteit Utrecht en Sustainable Pension Investments Lab (SPIL).

Verder kijken dan de financiële cijfers

ABP heeft een duidelijk beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. We letten niet alleen op de financiële prestaties van bedrijven waarin we beleggen. Ook willen we weten of bedrijven voldoende aandacht hebben voor mens en milieu. Verder is het belangrijk dat ze goed worden bestuurd. Door verantwoord te beleggen, willen we een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Daarnaast krijgen we beter zicht op de sterke en zwakke punten van de bedrijven waarvan we aandelen of obligaties hebben.

Onderzoeken met elkaar vergeleken

Wetenschappers doen al jaren onderzoek naar de relatie tussen verantwoord beleggen en rendement. Daaruit blijkt dat verantwoord beleggen geen slechtere rendementen oplevert. Dat is ook de conclusie van dit nieuwe rapport waarvoor eerdere onderzoeken met elkaar zijn vergeleken. Sommige van die onderzoeken laten zelfs zien dat verantwoord beleggers financieel beter presteren. Toch zijn duurzame bedrijven niet altijd financieel interessant. Soms zijn hun goede prestaties al verwerkt in de prijs van hun aandelen. Dan zijn ze als belegging minder aantrekkelijk.

Prijzen voor samenwerking

ABP belegt 391 miljard euro. Als verantwoord belegger is ABP actief in samenwerkingsverbanden, zowel in Nederland als internationaal. Voor dat laatste is veel waardering. Zo gaf het internationale vakblad Responsible Investor ABP vorige maand een eervolle vermelding, omdat we bij het beïnvloeden van bedrijven goed samenwerkt met andere beleggers. Ook waren er prijzen voor samenwerkingsverbanden waarin ABP actief is. Via Aiming for A probeert ABP samen met andere beleggers grote energiebedrijven meer rekening te laten houden met klimaatverandering. Dit gebeurt onder meer door het indienen van voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen. Via de Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) roept ABP overheden op tot een beter klimaatbeleid.

Uitkomsten ondersteunen ABP-aanpak

‘De conclusies van dit rapport komen overeen met die van ons’, reageert ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. ‘Studies over de relatie tussen rendement en duurzaam en verantwoord beleggen houden we goed in de gaten. Vaak zijn dat wetenschappelijke onderzoeken die voor buitenstaanders lastig te doorgronden zijn. Het sterke punt van dit rapport is dat het in begrijpelijk Nederlands is geschreven.’

Meer weten?

07-07-2017