Terugblik op 2017

De financiële situatie van ABP is sterk verbeterd in 2017 onder meer door een goed rendement. Ook zetten we belangrijke stappen in het vereenvoudigen van de pensioenregeling.

Dat was nodig om de administratie goed te kunnen uitvoeren, maar ook om de regeling begrijpelijker te maken. Daarnaast lagen we in 2017 goed op koers om de geformuleerde doelen van duurzaam en verantwoord beleggen te halen. Zo is het doel voor CO2-reductie voor 2020 (-25%) in 2017 al bereikt.

Meer inzicht en overzicht voor u

Verbetering van de dienstverlening aan deelnemers en werkgever was afgelopen jaar een speerpunt en zal dat ook in de toekomst blijven. We willen u meer inzicht en overzicht bieden in uw persoonlijke pensioensituatie. Een goed voorbeeld hiervan is de persoonlijke pensioenpot. Die laat zien wat u heeft ingelegd aan premie, wat uw werkgever bijdraagt en hoe hoog het rendement van ABP is. Onderzoek laat zien dat deelnemers de persoonlijke pensioenpot zeer waarderen. In de loop van 2018 zullen steeds meer deelnemers inzicht krijgen in hun persoonlijke pensioenpot.

Vereenvoudiging van de regeling

In 2017 werd de pensioenregeling eenvoudiger. Dit leidde tot verbeteringen (bijv. het partnerpensioen en wezenpensioen), maar ook tot een verslechtering. Zoals het vervallen van de Anw-compensatie. Dat laatste heeft voor veel onrust gezorgd. We hebben daarvoor excuses gemaakt. Hieruit hebben we geleerd hoe belangrijk het blijft om steeds vanuit onze deelnemers te denken bij het invoeren van veranderingen.

Dekkingsgraden stegen in 2017

De financiële situatie over 2017 is verbeterd. De actuele dekkingsgraad steeg van 96,7% naar 104,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 9,8%-punt, van 91,7% begin 2017 tot 101,5% eind december. Een forse verbetering, maar niet voldoende om de pensioenen te kunnen verhogen. We verwachten dat dit de komende jaren niet of nauwelijks zal gebeuren. De kans op verlaging op korte termijn is erg klein, maar voor de middellange termijn blijft de kans aanwezig.

ABP belegde goed in 2017 met een rendement van 7,6%. De totale pensioenpot van en voor onze deelnemers groeide met ruim 27 miljard tot bijna 409 miljard euro.

Verantwoord en duurzaam beleggen krijgt steeds meer vorm

ABP wil dat de beleggingen bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs en uiteindelijk aan een betere en schonere wereld. Daarvoor formuleerden we doelen, bijvoorbeeld voor klimaatverandering. In 2020 wilde ABP de CO2-voetafdruk in de aandelenportefeuille met 25% verminderd hebben. In 2017 hebben we dat al bereikt en staat de teller op -28%.

In mei 2018 volgt het uitgebreide jaarverslag over duurzaam en verantwoord beleggen 2017.

Lees meer

30-04-2018