Samenvoegen kleine pensioenpotjes

De formatie voor een nieuw kabinet loopt voorlopig nog. Toch worden er in deze tijd nog onderwerpen besproken in de Tweede Kamer. Dit geldt ook voor het voorstel om kleine pensioenpotjes samen te voegen.

Automatische waardeoverdracht

Het voorstel houdt in dat pensioenfondsen een keuze hebben om automatisch kleinere pensioenen (onder de wettelijke afkoopgrens) over te dragen naar een ander fonds. Dit is mogelijk als iemand een nieuwe baan heeft in een andere sector met een ander pensioenfonds. Als dit voorstel uiteindelijk echt een wet wordt, dan kan dit zonder toestemming van de deelnemer automatisch worden geregeld. Het pensioenfonds bepaalt zelf of zij dit uitvoeren. We noemen dit automatische waardeoverdracht.

Wat betekent dit voor mij?

Aangezien er nu alleen nog een voorstel ligt en nog geen wet, heeft ABP hier nog geen besluit over genomen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen beslist ABP. Als ABP er niets mee doet, dan blijven de kleine aanspraken gewoon bij ABP staan. Kiezen andere fondsen wel voor automatische waardeoverdracht dan kan een ABP-deelnemer er wel mee te maken krijgen. Andere fondsen kunnen dan besluiten om kleine aanspraken over te dragen naar ABP. ABP is dan verplicht om die te accepteren.

14-06-2017