Samen aan de slag met de arbeidsmarkt en het pensioen

'Goed werkgeverschap is niet statisch maar verandert altijd met de tijd. En deze tijd vraagt om meer investeren in mensen. In hun gezondheid, in hun ontwikkeling en in hun kansen om met plezier en productief het pensioen te halen.' Dat zei Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maandag op de jaarlijkse relatiebijeenkomst van ABP in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Op de bijeenkomst gingen onder andere werkgevers, sociale partners en maatschappelijke organisaties in gesprek over het thema Werkgeverschap in een veranderende wereld… en pensioen dan?. Minister Koolmees gaf aan dat het goed was om het met elkaar te hebben over dit thema. 'Er zijn grote discussies; groot onderhoud van de arbeidsmarkt, robotisering, digitalisering. Maar ook het pensioenstelsel. Het wordt tijd om al die grote onderwerpen aan te pakken.'

Paneldiscussie

Naast minister Koolmees gaven Leonard Kok, lid van de korpsleiding van de Politie en Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden een lezing. In het programma was ook aandacht voor een panel waarin ABP-vicevoorzitter José Meijer, Roger van Boxtel (NS), Paul de Krom (TNO), Kène Henkens (NIDI) en Jojanneke Hendriks (Nationale Denktank) met elkaar in discussie gingen over thema’s als goed werkgeverschap, zorgplicht en flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Nieuw werkgeverschap

Hoe kan de werkgever goed werkgeverschap invullen, rekening houdend met een leven lang leren van werknemers, gezond werken aan productiviteit, (deeltijd)pensioen en langer doorwerken? ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool riep werkgevers op om na te denken over die veranderende rol. Tegelijkertijd kijkt ABP hoe het werkgevers kan ondersteunen. 'Hoe kan ABP werkgevers beter helpen om hun verantwoordelijkheid in te vullen in de veranderende arbeidsmarkt, met veranderende eisen en wensen van werknemers en pensioendeelnemers.' ABP doet dan ook samen met APG onderzoek en experimenteert met werkgevers. En zo ondersteunt ABP werkgevers met pensioenvoorlichting, een online pensioencursus en pensioenambassadeurs.

Van pensioenambassadeur naar levensfaseambassadeur

Leonard Kok, lid van de korpsleiding van de Politie, vertelde over de inzet van pensioenambassadeurs in zijn organisatie: 'Veel medewerkers hebben het beeld dat ze moeten doorwerken tot 67 jaar. Het voorlichtingsgesprek geeft de medewerker inzicht, overzicht en handelingsperspectief. De opgebouwde aanspraak op het pensioen is toch vaak wat groter dan gedacht.' Kok vertelde dat de pensioenambassadeurs een succes zijn in de organisatie. En dat het opvallend is dat de pensioenambassadeurs ook steeds meer vragen krijgen van medewerkers die jonger zijn dan 58 jaar. Zij stellen vragen over waardeoverdracht, arbeidsongeschiktheid, nabestaandenpensioen en echtscheiding. En zo signaleert Kok een verschuiving 'van pensioenambassadeur naar levensfaseambassadeur.'

ABP relatiebijeenkomst

Jaarlijks organiseert ABP een bijeenkomst voor relaties van maatschappelijke en brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties en uit de politiek. Het doel hiervan is om in het belang van de deelnemer gezamenlijk inzicht en inspiratie op te doen over thema’s rond pensioen.

24-04-2018