Recht op aanvulling nabestaandenpensioen

Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. Uw (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als u voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP.

Voorwaarden aanvulling

Uw (ex-)partner heeft na uw overlijden recht op deze aanvulling als:

  • u pensioen heeft opgebouwd voor 1996
  • uw (ex-)partner geen recht heeft op Anw van de SVB
  • uw (ex-)partner niet in aanmerking komt voor Anw-compensatie van ABP 

Uw (ex-)partner hoeft deze aanvulling niet aan te vragen bij ABP. Na overlijden wordt deze automatisch uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze aanvulling stopt als uw nabestaande de AOW-leeftijd bereikt. Of als uw nabestaande toch recht krijgt op een Anw-uitkering van de SVB. Voor nabestaanden van militairen stopt deze aanvulling als deze de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Hoogte aanvulling

De hoogte van deze aanvulling wordt bepaald op basis van het aantal jaren dat er pensioen is opgebouwd bij ABP voor 1996. De exacte hoogte wordt pas bepaald als de (ex-)deelnemer overlijdt. Een indicatie van de maximale hoogte van de aanvulling ziet u hieronder in de tabel:

Aanvulling nabestaandenpensioen Hoogte aanvulling incl. compensatie sociale premies*
15 jaar diensttijd voor 1996 € 4.000 bruto per jaar
10 jaar diensttijd voor 1996 € 2.800 bruto per jaar
5 jaar diensttijd voor 1996 € 1.400 bruto per jaar

*Bedragen zijn naast uw diensttijd ook afhankelijk van bijvoorbeeld indexatie tot het moment van overlijden. Hierdoor kunnen de werkelijke bedragen afwijken.

Anw-compensatie vervalt

De Anw-compensatie van ABP vervalt op 1 mei 2018. Dit betekent dat als u ná 30 april 2018 overlijdt, uw partner niet meer in aanmerking komt voor Anw-compensatie. Er is een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren.

Aanvulling en vervallen Anw-compensatie

Komt u niet in aanmerking voor de uitzonderingsregeling vanaf 1 mei, dan komt uw (ex-)partner in aanmerking voor bovengenoemde aanvulling, voor zover sprake is van diensttijd voor 1996. Om in aanmerking te komen, moet u wel aan alle voorwaarden voldoen.

Wat betekent dit voor u?

Als u overweegt zich aanvullend te verzekeren tegen het wegvallen van de Anw-compensatie, dan kunt u rekening houden met deze aanvulling als u aan de voorwaarden voldoet. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op. 

16-02-2018

Hulp nodig?