Pensioenopbouw bij vervroegd pensioen blijft mogelijk

De Belastingdienst heeft besloten dat volledige pensioenopbouw in combinatie met vervroegde ingang van pensioen mogelijk blijft. Dit geldt alleen voor mensen die via hun werkgever de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het zogenoemde generatiepact. U kunt dit navragen bij uw werkgever.

Wat is het generatiepact?

Als u vóór het bereiken van uw AOW-leeftijd minder wil gaan werken, daalt uw inkomen. Uw werkgever kan hier een financiële compensatie tegenover stellen. Dit heeft ook voor uw werkgever een voordeel: omdat u minder gaat werken, ontstaat er voor uw werkgever ruimte om bijvoorbeeld een jongere werknemer te werven. Omdat hier zowel oudere als jongere werknemers van profiteren, wordt dit een generatiepact genoemd.

Volledige pensioenopbouw mogelijk

De Belastingdienst heeft bepaald dat volledige pensioenopbouw vanaf 60 jaar mogelijk blijft, ook als u vervroegd pensioen opneemt. Wel geldt de voorwaarde dat u nog ten minste voor 50% moet blijven werken ten opzichte van vóór uw deelname aan het generatiepact. Als u bijvoorbeeld 40 uur per week werkt en gebruik wil maken van het generatiepact, dan is dat mogelijk als u minstens 20 uur blijft werken.

27-01-2017