Update: Pensioenkamer eens over pensioen in loonakkoord

Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli. Dat kwam in september naar voren uit overleg in de Pensioenkamer tussen de overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales. De overeenkomst is gesloten zonder de FNV.

Van loon- naar prijsindexatie

In het akkoord is onder andere overeengekomen dat de ABP-pensioenen voortaan worden geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling in plaats van de loonontwikkeling. De effecten hiervan hebben we doorberekend: uitleg effecten onderhandelaarsovereenkomst.

Rol van ABP

ABP is geen onderhandelingspartij geweest bij de totstandkoming van deze overeenkomst. De onderhandelaarsovereenkomst is bekrachtigd door de Pensioenkamer. Hierin zitten vertegenwoordigers van overheidswerkgevers en de vakcentrales die bepalen hoe de afspraken uit de onderhandelaarsovereenkomst precies worden vertaald naar de pensioenregeling van ABP.

ABP is betrokken als expert. Zo rekenen we bijvoorbeeld door wat de afspraken betekenen voor deelnemers van ABP. Het ABP-bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en het bepalen van de premie. Ook beoordeelt het bestuur hierbij of eventuele beleidswijzigingen wel evenwichtig zijn: wordt de ene groep niet onevenredig benadeeld of bevoordeeld ten opzichte van de andere.

FNV stapt naar rechter

De overeenkomst is gesloten zonder de FNV. De vakcentrale heeft een kort geding aangespannen om de overeenkomst tegen te houden.
Update Dit kort geding heeft op 17 september gediend. Zodra de uitslag hiervan bekend is, informeren wij u.

03-09-2015