Pensioenfondsen investeren in sociale woningbouw via nieuw online platform

Wordt uw huis de komende jaren verduurzaamd? Of gaat u in de nabije toekomst in sociale nieuwbouw wonen? Dan kan het zomaar dat ABP in uw woning heeft geïnvesteerd. ABP en andere pensioenfondsen staan namelijk mede aan de wieg van LIST Amsterdam: een onafhankelijk online platform om leningen aan woningcorporaties te verstrekken. Zónder tussenkomst van banken. En met succes: de eerste lening aan een woningbouwcorporatie is al gedaan.

Meer beleggen in Nederland. Met die ambitie sloeg APG – de pensioenbelegger van onder meer ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG – de handen námens die fondsen ineen met diverse woningcorporaties. Het resultaat is het online platform, waar institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, direct in contact komen met woningcorporaties. En dat komt goed uit, want de komende jaren staat de bouw van tienduizenden nieuwe sociale woningen gepland. Ook moeten ruim twee miljoen woningen verduurzaamd worden. Hiervoor is tot het jaar 2050 een flinke extra financiering in duurzame leningen nodig. De totale waarde hiervan? Circa 100 miljard euro.

Meer rendement dan staatsleningen

Het idee achter het platform past goed bij de wensen van ABP. Het fonds wil graag langlopende leningen verstrekken, omdat ze een stabiel en betrouwbaar rendement opleveren. En dat sluit weer aan bij de vraag van veel woningcorporaties. Sandor Steverink, manager bij APG vermogensbeheer, is betrokken bij dit project. Hij vertelt: ‘Woningcorporaties hebben, gelet op hun ambitie, een grote behoefte aan alternatieve aanbieders van kapitaal. Met dit initiatief zetten we een transparant en eenvoudig platform op waar vraag en aanbod van dit soort leningen elkaar snel kunnen vinden. Hierdoor kunnen woningcorporaties eenvoudiger en goedkoper financiering vinden. Bovendien levert het voor de pensioenfondsen een iets hoger rendement op in vergelijking met Nederlandse staatsleningen.’

Voldoende kapitaal

Goed om te weten: de leningen op LIST Amsterdam hebben een garantie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De komende jaren is er voldoende kapitaal beschikbaar om langlopende leningen via het platform te verstrekken.

07-02-2019