Pensioenfondsen gaan nauwer samenwerken op gebied van mensenrechten

ABP gaat, samen met andere fondsen met de overheid en maatschappelijke organisaties, afspraken maken over duurzaam en verantwoord beleggen wereldwijd. Deze afspraken zijn op 20 december vastgelegd in het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Convenant (IMVB-Convenant) waarbij arbeidsrechten en mensenrechten de belangrijke aandachtspunten zijn.

Tot 20 december 2019 hebben al 74 pensioenfondsen aangegeven het convenant te ondertekenen en zo afspraken te maken om beter samen te werken bij de beleggingen die pensioenfondsen doen.

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘Je kunt in je eentje niet de arbeidsomstandigheden in de textielindustrie verbeteren of kinderarbeid in de cacao-industrie uitroeien. Daarom is dit convenant zo belangrijk.’

1. Waarom is het belangrijk dat pensioenfondsen samen optrekken bij duurzaam en verantwoord beleggen?

ABP wil net als andere pensioenfondsen echt impact hebben. Dat doet ABP door de samenwerking met elkaar én andere organisaties nog intensiever op te zoeken. Daardoor wordt bijvoorbeeld het uitbannen van kinderarbeid makkelijker. Door samen op te trekken is de impact veel groter. Zo worden bedrijven scherp gehouden om deze misstanden aan te pakken.

2. Wat is het IMVB-Convenant en waarom is het nodig?

In het IMVB-Convenant staan afspraken die pensioenfondsen hebben gemaakt over het tegengaan van mogelijke misstanden in bedrijven waarin ze beleggingen. Deze afspraken voldoen aan de internationale richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Naties (VN).

Nederlandse pensioenfondsen beleggen de premies die zij ontvangen. Soms komen bij de bedrijven waarin zij beleggen en/of de activiteiten van die bedrijven misstanden voor. Denk daarbij aan mensenrechtenschendingen, milieuschade of kinderarbeid. Dit convenant helpt fondsen om kritisch te kijken naar hun beleggingsbeleid. Ieder pensioenfonds kan op basis van de afspraken een betere afweging maken bij beleggingen en zo risico’s voorkomen. Doordat pensioenfondsen samenwerken met maatschappelijke organisaties, overheid en de internationale vakbeweging kan kennis worden gebundeld.

3. Wat is het belang van het IMVB-Convenant en wat is de wens van ABP?

Pensioenfondsen willen samenwerken en van elkaar leren in het kader van verantwoord en duurzaam beleggen. ABP is weliswaar groot, maar kan misstanden vaak alleen niet oplossen. ABP gaat als een van de pensioenfondsen in het convenant een bijzondere samenwerking aan met anderen fondsen, met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. Met ieder hun eigen specifieke voorkeuren en prioriteiten. Uiteindelijk gaat het om het resultaat, waarbij het belang van meetbaarheid van die resultaten door iedereen wordt onderschreven.

ABP wil zo laten zien dat door samenwerking mogelijk de wereld (weer) een stukje beter wordt. Het IMVB-Convenant helpt daarbij, net als de concrete doelen voor 2020 die ABP heeft op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen.

4. Wat merken mensen die pensioen opbouwen of ontvangen van ABP van deze afspraken?

De hoofdtaak van ABP blijft om een goed rendement te halen voor deelnemers en daardoor te zorgen voor een goed pensioen. Rendement dat wij voor onze deelnemers graag op duurzame wijze willen realiseren. ABP is ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen niet ten koste gaat van het rendement en op termijn mogelijk een beter rendement oplevert. De afspraken bieden de mogelijkheid om dit duurzaam en verantwoordelijk te doen. ABP kan dankzij deze afspraken in het convenant samen met de andere organisaties bedrijven aanspreken op hun rol om werknemers eerlijk te behandelen en geen kinderarbeid in te zetten. ABP blijft actief bezig met het scherp houden van bedrijven waarin het belegt. Dit doet ABP bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, gesprekken te voeren met bedrijven en door niet te beleggen in bedrijven als zij niet aan het beleid voldoen.

20-12-2018