Nieuwe rekenrente leidt tot daling actuele dekkingsgraad

De Nederlandsche Bank kondigde op 14 juli nieuwe spelregels voor de rekenrente aan per 15 juli. De methode van de zogenaamde UFR is namelijk aangepast. De nieuwe rekenrente leidt tot een daling van de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen. Voor ABP bedraagt die daling ongeveer 1,9%-punt.

Naar verwachting zal de nieuwe rekenrente ook leiden tot een stijging van de premie, die eind dit jaar wordt vastgesteld voor 2016. Hoeveel die stijging exact zal zijn, is afhankelijk van de rente op dat moment.

16-07-2015