Nieuwe regels, nieuw herstelplan

ABP moet uiterlijk 1 juli 2015 een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB). Ons oude herstelplan is vervallen, omdat de pensioenregels per 1 januari 2015 zijn veranderd. Maar de financiële situatie van ABP blijft onvoldoende, daarom werkt ABP aan een nieuw herstelplan.

Wat staat er in het herstelplan?

In het herstelplan legt ABP in 2015 vast hoe de financiële situatie in 12 jaar tijd kan worden hersteld. Dit betekent dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad op basis van dit plan ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad, dan is sprake van een tekort. In het herstelplan komen de maatregelen te staan die het bestuur neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een bijgewerkt herstelplan opstellen.

Overleg met sociale partners en verantwoordingsorgaan

Welke maatregelen dat zijn, staat nog niet vast. Er is hard gewerkt om het financieel beleid aan de nieuwe regels aan te passen. Op dit moment buigt het bestuur zich over de aanpassingen en voert overleg met de sociale partners. Ook wordt het herstelplan ter advies aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd.

Wat betekent het nieuwe herstelplan voor u?

Wat de eventuele gevolgen van het nieuwe herstelplan zijn, kunnen wij pas zeggen als het herstelplan definitief is. De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw pensioen stabieler wordt. De kans dat uw (opgebouwde) pensioen plotseling en fors wordt verlaagd, is klein. Tegelijk wordt het lastiger om de pensioenen te verhogen, want de regels voor indexatie zijn strenger geworden.

Hoe nu verder?

Uiterlijk 1 juli ABP dient herstelplan in DNB
Aanpassing premie- en indexatiebeleid i.v.m. strengere persioenregels
Vóór 1 september Beoordeling herstelplan door DNB
Eind november Premie- en indexatiesluit: ABP stelt de premies voor 2016 vast

Wij houden u op de hoogte

Via onze site en de digitale nieuwsbrief informeren wij u straks over de inhoud van het herstelplan en de gevolgen voor u. Over de aanpassing van het indexatiebeleid wordt u persoonlijk geïnformeerd.

04-06-2015